Education Inspector   North ZoneNotice Updates

SARAL RELETED GR

SARAL RELETED GR.


Download File

Minority schools Samayojan

Minority schools Samayojan.


Download File

Part time Librarian Information

Urgent - Part time Librarian Information.


Download File

Balchitrakala

Balchitrakala.


Download File

Harit Sena

Harit Sena.


Download File

Pragat Maharashtra Std.9th Chachani Ayojanababat

.


Download File

vetan deyake vihit mudatimadhe sadar karane babat

vetan deyake vihit mudatimadhe sadar karane babat.


Download File

See More

PF Return Files 1. Keshavji Vasanji Kesharwala Ghatkopar sarvajanik school, Ghatkopar

PF Return Files 1. Keshavji Vasanji Kesharwala Ghatkopar sarvajanik school, Ghatkopar.

PF Return Files 1.ideal high school and jr. collage 2.Anjuman riyaz-ul-islam high school 3. Shri. sarasvati vidya mandir

PF Return Files 1.ideal high school and jr. collage 2.Anjuman riyaz-ul-islam high school 3. Shri. sarasvati vidya mandir.

supplimentry bill return union bank

supplimentry bill return union bank.


Download File

See More

supplimentry bill return union bank

supplimentry bill return union bank.

See More

DCPS Sandarbhat

DCPS Sandarbhat.


Download File

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1. Shri. Amiruddin M. Dungi 2. Shri. Sidharth B. Pawar 3. Smt. Vimala R. Singh 4.Smt. Kusum Vilasrao Chaudhari 5. Shri. Vakeel Ahamad Masood Ahmad 6. Shri. Rafiuddin Qamrudding Khan 7. Smt. Shashikala Attarde 8. Smt. Sudeshrani Sing 9. Smt. Priya Ganesan 10. Smt. Kashmira Hemant Panchal 11. Smt. Vishakha vilas Patil-Gayakawad Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1. Shri. Amiruddin M. Dungi 2. Shri. Sidharth B. Pawar 3. Smt. Vimala R. Singh 4.Smt. Kusum Vilasrao Chaudhari 5. Shri. Vakeel Ahamad Masood Ahmad 6. Shri. Rafiuddin Qamrudding Khan 7. Smt. Shashikala Attarde 8. Smt. Sudeshrani Sing 9. Smt. Priya Ganesan 10. Smt. Kashmira Hemant Panchal 11. Smt. Vishakha vilas Patil-Gayakawad Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible.

Mumbai Zilz Madhavarti bank Account Open

Mumbai Zilz Madhavarti bank Account Open.


Download File

See More

Savanivrutti Vetan Prakaran babat

Savanivrutti Vetan Prakaran babat.


Download File

Std.8th Sanskruit Vishay Punarrachit Pathyapustak Prashikshan

.


Download File

Ratra shala

Rtra shala.


Download File

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1.smt leela haridas nair 2. smt. Resha shankar kadam 3. smt. Usha narayan jadhav 4. shri. shrirang bhau shirke 5. smt. nayana ashok shah 6. shri subhash dajiba shinde 7. shri digamber tanaji patil 8. smt jayashri ananda kamble 9.shri nivrutti bhau gavande 10. smt. shivanjali vinod zajam 11. mahadev vasudev padwal 12.smt nalini ravindran 13.smt shubhada ravidra mulye 14. shri. gangadar ramrao unde 15 shri. devidas dhanu patil 16. shri. alex gomes 17. shri. joseph mathu 18. shri. keshav acchut patil 19. smt. hirabai ramchandra bandabe 20. shri. dinanath c. sing Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1.smt leela haridas nair 2. smt. Resha shankar kadam 3. smt. Usha narayan jadhav 4. shri. shrirang bhau shirke 5. smt. nayana ashok shah 6. shri subhash dajiba shinde 7. shri digamber tanaji patil 8. smt jayashri ananda kamble 9.shri nivrutti bhau gavande 10. smt. shivanjali vinod zajam 11. mahadev vasudev padwal 12.smt nalini ravindran 13.smt shubhada ravidra mulye 14. shri. gangadar ramrao unde 15 shri. devidas dhanu patil 16. shri. alex gomes 17. shri. joseph mathu 18. shri. keshav acchut patil 19. smt. hirabai ramchandra bandabe 20. shri. dinanath c. sing Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible.

Orientation courses training

Orientation courses training.


Download File

Inspire award registration

Inspire award registration.


Download File

Urgent notice - about service book return camp dated 2nd and 3rd August 2017

Urgent notice - about service book return camp dated 2nd and 3rd August 2017.


Download File

Shikshana Jast Vel Shalet n thambavinebabat

Shikshana Jast Vel Shalet n thambavinebabat.


Download File

protsahan bhatta yojna 2017-18 karyavahibabat

protsahan bhatta yojna 2017-18 karyavahibabat.


Download File

All School Mahiti Adhikar Shri. Anil Bornare

All School Mahiti Adhikar Shri. Anil Bornare.


Download File

school level international communication technology.

school level international communication technology..


Download File

aayojit niyamit chhand vagraalgababat.

aayojit niyamit chhand vagraalgababat..


Download File

abhinay Gayan prashikshan karyashalebabat

abhinay Gayan prashikshan karyashalebabat.


Download File

Visitors From Sigma Under MDM Scheme

Visitors From Sigma Under MDM Scheme.


Download File

Prakriya Ahwal Shalawise Prathmik va Madhyamik

.


Download File

NSIGSE 2014-15 PENDING STD LIST

NSIGSE 2014-15 PENDING STD LIST.


Download File

See More

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1.Shri. Sarphare Manohar Ganpat, 2. Shri. Kadam Ashok Arjun. Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1.Shri. Sarphare Manohar Ganpat, 2. Shri. Kadam Ashok Arjun. Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible.

pre- matric 2017-18 karyavahi babat

pre- matric 2017-18 karyavahi babat.


Download File

See More

nmms 2017-18 mahiti tayar karnebabat

nmms 2017-18 mahiti tayar karnebabat.


Download File

nsigse 2014-15 10 th pass , fail mahiti bharnebabat

nsigse 2014-15 10 th pass , fail mahiti bharnebabat.


Download File

Urgent notice - students name/caste/sirname/date of birth and place of birth correction camp at swami vivekanand hs kurla east - between 1 to 5 August 2017

Urgent notice - students name/caste/sirname/date of birth and place of birth correction camp at swami vivekanand hs kurla east - between 1 to 5 August 2017.


Download File

School / college mumbai bank account oppining

School / college mumbai bank account oppining.


Download File

See More

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1. Smt. Rohini subhash khadang, 2) Shri. Anil Ichcharam kolhe, 3) Shri. Ishwar shambhu akhade, 4) Shri. Sadashiv Tikaram Choudhari, 5) Shri. sukhdeo Namdeo Shinde, 6) Shri. Jagannath Kashinath Surwade. Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1. Smt. Rohini subhash khadang, 2) Shri. Anil Ichcharam kolhe, 3) Shri. Ishwar shambhu akhade, 4) Shri. Sadashiv Tikaram Choudhari, 5) Shri. sukhdeo Namdeo Shinde, 6) Shri. Jagannath Kashinath Surwade. Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible.

MDM - Student Aadhar Card Information

MDM - Student Aadhar Card Information.


Download File

Student Bank Account Open Karne Babat

Student Bank Account Open Karne Babat.


Download File

Indian military college deharadun

Indian military college deharadun.


Download File

Jada vel shikshakana n thambvinyababat

Jada vel shikshakana n thambvinyababat.


Download File

Mumbai Bankemarphat vetan dene babat

Mumbai Bankemarphat vetan dene babat.


Download File

DLI Cheques are ready of following schools 1. Prakash Adhav(Nutan Vidyamandir) 2. Arif Khan(Gulshan e islam) 3. Suman Rathod(PR High school) 4. Ramesh Thorat(Kumari Kasturi) 5. Alaka Mahajan(Secondary School Bhandup) 6. Fulchand Kahar(Nutan Saraswati Vidya) 7. Prakash Kadam(Shivam Vidyamandir) 8. Vishnu Ghodake(B Nath Pai HS)

DLI Cheques are ready of following schools 1. Prakash Adhav(Nutan Vidyamandir) 2. Arif Khan(Gulshan e islam) 3. Suman Rathod(PR High school) 4. Ramesh Thorat(Kumari Kasturi) 5. Alaka Mahajan(Secondary School Bhandup) 6. Fulchand Kahar(Nutan Saraswati Vidya) 7. Prakash Kadam(Shivam Vidyamandir) 8. Vishnu Ghodake(B Nath Pai HS).

Shaley Poshan Ahar Letter

.


Download File

Vruksha Lagwad babat

Vruksha Lagwad babat.


Download File

Shalabahya Vidyarthi Nidhi babat

Shalabahya Vidyarthi Nidhi babat.


Download File

PF File Returns 1. Bagawe(Vikas High school), 2. Dhanake(Vikas Highschool)

PF File Returns 1. Bagawe(Vikas High school), 2. Dhanake(Vikas Highschool).

CWSN ENROLLMENT FORMAT 2017-18

.


Download File

Very Important for IEE Shodhpatrika babat Letter

.


Download File

Pf checklist

Pf checklist.


Download File

Kaushalya setu

Kaushalya setu.


Download File

Counter Signature

Counter Signature.


Download File

ALP Training Latter

.


Download File

july 2017 bill incrment

july 2017 bill incrment.


Download File

See More

july 2017 incrment / and salary

july 2017 incrment / and salary.

See More

Urgent - Shaleya Poshan Aahar -17 Questions

Shaleya Poshan Aahar - 17 Questions.


Download File

Amarathi shala madhe marath basha varg yojna babat

.


Download File

supplimentry bill jully 2017

supplimentry bill jully 2017.


Download File

See More

SSC Exam Mark Sheet Ghene Kaushalya Setu Yojana babat

SSC Exam Mark Sheet va Kaushalya Setu.


Download File

june 2017 pending bill list

june 2017 pending bill list.


Download File

See More

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1. Shri. Sawant Jalindar Patangrao 2. Smt. Padmavati Sharad Kasabe 3. Balkrishna Sharad Kasabe 4. Smt. Geeta S. Singh 5. Shri. Ayub Mehboob Shaikh 6. Smt. Suman N. Sonawane 7. Smt. Meera Rajaram Gawade 8. Shri. Jayram Ramji Patil 9. Shri. Navnath K. Pakhare 10. Shri. Savita Vijay Sonkar 11. Shri. Kadam Suryakant Shankar 12. Shri. Bansode Kondiba Tukaram Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1. Shri. Sawant Jalindar Patangrao 2. Smt. Padmavati Sharad Kasabe 3. Balkrishna Sharad Kasabe 4. Smt. Geeta S. Singh 5. Shri. Ayub Mehboob Shaikh 6. Smt. Suman N. Sonawane 7. Smt. Meera Rajaram Gawade 8. Shri. Jayram Ramji Patil 9. Shri. Navnath K. Pakhare 10. Shri. Savita Vijay Sonkar 11. Shri. Kadam Suryakant Shankar 12. Shri. Bansode Kondiba Tukaram Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible.

Marathi Bhasha Foundation Varg Rabavinebabat

Marathi Bhasha Foundation Varg Rabavinebabat.


Download File

ALP Training Resource Person Order

ALP Training Resource Person Order.


Download File

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1. SHRI. GOPAL DATTATRAY SALI 2. SMT. SHAILAJA G. KURUP 3. SHRI. RAMCHANDRA BABURAO MALI 4. SMT. BHARATI KRISHNA MHATRE 5. SMT. PADMAVATI BHIKU GOLE 6. SHRI. KAILAS NAMDEO DHAKE 7. SMT. JYOTI SHAMAKANT LOHAR 8. SHRI. INDAL RAMPATI RAM 9. SMT. MAHESHWARI PUROHIT 10. SMT. ANITA SANJAY SAINDANKAR 11. SHRI. BALASAHEB MALHARI ZAGDE 12. SMT. LIZY ANTHONY 13. SMT. KAUSAR JAWID KHAJN 14. SMT. SANGITA BAJIRAO WARKAR 15. SMT. MANASI N. JOSHI 16.SMT. LEELAWATI L. SINGH Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible

PF RETIREMENT CHEQUES ARE READY OF FOLLOWING STAFF 1. SHRI. GOPAL DATTATRAY SALI 2. SMT. SHAILAJA G. KURUP 3. SHRI. RAMCHANDRA BABURAO MALI 4. SMT. BHARATI KRISHNA MHATRE 5. SMT. PADMAVATI BHIKU GOLE 6. SHRI. KAILAS NAMDEO DHAKE 7. SMT. JYOTI SHAMAKANT LOHAR 8. SHRI. INDAL RAMPATI RAM 9. SMT. MAHESHWARI PUROHIT 10. SMT. ANITA SANJAY SAINDANKAR 11. SHRI. BALASAHEB MALHARI ZAGDE 12. SMT. LIZY ANTHONY 13. SMT. KAUSAR JAWID KHAJN 14. SMT. SANGITA BAJIRAO WARKAR 15. SMT. MANASI N. JOSHI 16.SMT. LEELAWATI L. SINGH Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible.

Antarrashtriya Yog din 21 June 2017 Sajara Karnebabat

Antarrashtriya Yog din 21 June 2017 Sajara Karnebabat.


Download File

Urgent- 2016-17 Sancha Manyata Durusti Babat (Student Change)

Urgent- 2016-17 Sancha Manyata Durusti Babat (Student Change).


Download File

PF Retirement cheques are ready of following staff... 1. Pandurang Yashwant Gade 2. Julekhabee Faiyaz Shaikh 3. Ramani Subramannyam 4. Hirabai Bhise 5. Vinita Parulekar 6. Dilip Karpe 7. Gryacy Soloman 8. Subhash Ramaram Patil 9. Munish Thakkar 10. Amita Singh 11. Irin Siqvera 12. Smita Satyavan Palav Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible

PF Retirement cheques are ready of following staff... 1. Pandurang Yashwant Gade 2. Julekhabee Faiyaz Shaikh 3. Ramani Subramannyam 4. Hirabai Bhise 5. Vinita Parulekar 6. Dilip Karpe 7. Gryacy Soloman 8. Subhash Ramaram Patil 9. Munish Thakkar 10. Amita Singh 11. Irin Siqvera 12. Smita Satyavan Palav Notify above staff and collect their PF cheque as early as possible.

RTE Admission Meeting 17.06.2017

RTE Admission Meeting 17.06.2017.


Download File

URGENT NOTICES - ABOUT DUPLICATE SERVICE BOOK AND VISIT TO CENTRE

URGENT NOTICES - ABOUT DUPLICATE SERVICE BOOK AND VISIT TO CENTRE.


Download File

HM Meeting Dt. 16 va 17 June 2017 babat

.


Download File

HM Meeting Dt.16 June va 17 June 2017

HM Meeting Dt.16 June va 17 June 2017.


Download File

Ratra Shala Samayojan Letter

Ratra Shala Samayojan Letter.


Download File

NMMSS 2017-18 BANK AC BABAT

.


Download File

Dcc banke tarphe vetan karanyababat

Dcc banke tarphe vetan karanyababat.


Download File

shalarth mudhai mahati ( pay unit )

shalarth mudhai mahati ( pay unit ).


Download File

See More

Ramabai Bhimrao Ambedkar Picture babat

Ramabai Bhimrao Ambedkar Picture babat.


Download File

Cyber Sefti Karyashala babat

Cyber Sefti Karyashala babat.


Download File

DLI Cheques are ready of following schools 1. Chembur Highschool Chembur(Suresh Pardeshi) 2. B. Nath Pai Vidyalaya, Bhandup(Anita Varadkar) 3. Dayanand Vaidik Vidyalaya(P G Patil) 4. I E S Secondary School Bhandup(Vivek Deshpande) 5. Gurunanak Eng Highschool(Ombahaddur Dharti) 6. Sent Joseph HS(Mery Pareirra) Above school report to PF section in department as early as possible.

DLI Cheques are ready of following schools 1. Chembur Highschool Chembur(Suresh Pardeshi) 2. B. Nath Pai Vidyalaya, Bhandup(Anita Varadkar) 3. Dayanand Vaidik Vidyalaya(P G Patil) 4. I E S Secondary School Bhandup(Vivek Deshpande) 5. Gurunanak Eng Highschool(Ombahaddur Dharti) 6. Sent Joseph HS(Mery Pareirra) Above school report to PF section in department as early as possible..

Mobile Science Exhibition babat Letter

.


Download File

Dcps sandharbhat karyavahi karane babat

Dcps sandharbhat karyavahi karane babat.


Download File

PF Return Files PF Return Files 1. Navjeevan Vidyamandir Bhandup 2. NES Highschool Bhandup 3. Anjuman Riyajul Islam Highschool Govandi 4. Kasmiya Urdu High School Govandi 5. N G Purandare Highschool Mulund 6. Thakur Nagar Vidyamandir Mulund 7. N. Y. Dode Vidyalaya Mulund

PF Return Files 1. Navjeevan Vidyamandir Bhandup 2. NES Highschool Bhandup 3. Anjuman Riyajul Islam Highschool Govandi 4. Kasmiya Urdu High School Govandi 5. N G Purandare Highschool Mulund 6. Thakur Nagar Vidyamandir Mulund 7. N. Y. Dode Vidyalaya Mulund.

postpond date - madhyamil - varishtha ani nivadshreni training -

postpond date - madhyamil - varishtha ani nivadshreni training -.


Download File

New Samayojan Format

New Samayojan Format.


Download File

Vittiy Saksharta Karyakram Rabvinebabat

.


Download File

DCPS Sandarbhat Karyavahi Karanebabat

DCPS Sandarbhat Karyavahi Karanebabat.


Download File

Swachha Vidyalaya, Swachha Maharashtra, Swachha Bharat Abhiyan Samanvayababat

Swachha Vidyalaya, Swachha Maharashtra, Swachha Bharat Abhiyan Samanvayababat.


Download File

shikshak Purskar 2016-17

shikshak Purskar 2016-17.


Download File

national book turst yani dharak sainikavar prakashit kelelya virgatha ya malebabat

Virgatha ya Malebabat..


Download File

lekhaparikshan babat

lekhaparikshan babat.


Download File

school/jr.college /ratrashala/adhyapak vidyalay audit

school/jr.college /ratrashala/adhyapak vidyalay audit.


Download File

Mahiti Adhikar - Ma. Shri. Mote Dada

Urgent - Mahiti Adhikar - Ma. Shri. Mote Dada dt.14.04.2017.


Download File

PF Return Files 1. Ideal HS 2. Chembur Welfare Marathi Shala 3. Sahyadri Vidyamandir Bhandup

PF Return Files 1. Ideal HS 2. Chembur Welfare Marathi Shala 3. Sahyadri Vidyamandir Bhandup.

Adarsh Shikshak purskar 2016-17 interview checklist

Adarsh Shikshak purskar 2016-17 interview checklist.


Download File

Adarsh Shikshak Puraskar 16-17 Registered Teacher List

Adarsh Shikshak Puraskar 16-17 Registered Teacher List.


Download File

Adarsh Shikshak Puraskar 16-17 babat

Adarsh Shikshak Puraskar 16-17 babat.


Download File

Pre-matric 16-17 Online Padtalani Suru Kelyababat

Pre-matric 16-17 Online Padtalani Suru Kelyababat.


Download File

non minority surplus teacher list

non minority surplus teacher list.


Download File

non minority vacant post list

non minority vacant post list.


Download File

minority surplus teacher list

minority surplus teacher list.


Download File

minority vacant post list

minority vacant post list.


Download File

RTE Manyata Patra Namuna 2 Vitaranbabat

RTE Manyata Patra Namuna 2 Vitaranbabat.


Download File

RTE Manyata Prastav babat Shala Yadi

RTE Manyata Prastav babat Shala Yadi.


Download File

RTE Manyata Patra Namuna 2 Letter

.


Download File

Pre-matric 2016-17 Amalbajavani babat

Pre-matric 2016-17 Amalbajavani babat.


Download File

About protsahan bhatta 2014-15

About protsahan bhatta 2014-15.


Download File

2017-18 Std. 12th Admission babat

2017-18 Std. 12th Admission babat.


Download File

Samayojan2

Samayojan2.


Download File

Samayojanababat1

Samayojanababat1.


Download File

School Holiday List - Academic Yr.2017-18

School Holiday List - Academic Yr.2017-18.


Download File

Information of Surplus Teachers as per Staff Approval 2016-17

Information of Surplus Teachers as per Staff Approval 2016-17.


Download File

Dcps vasuli babatachi mahiti sadar karane babat

Dcps vasuli babatachi mahiti sadar karane babat.


Download File

Vidyarthi Vikas va Surakshavishayak Pathyakram

Vidyarthi Vikas va Surakshavishayak Pathyakram.


Download File

Harit Sena maharashtrache sadasya honebabat

Harit Sena maharashtrache sadasya honebabat.


Download File

Anudan Lekha Parikshan Karnebabat

Anudan Lekha Parikshan Karnebabat.


Download File

Jadan Ghadan Masik - Spardha Ayojan Karnebabat

Jadan Ghadan Masik - Spardha Ayojan Karnebabat.


Download File

Antargat Takrar Nivaran Samiti Gathit Karnebabt

Antargat Takrar Nivaran Samiti Gathit Karnebabt.


Download File

nmms 2017-18 bank ac

nmms 2017-18 bank ac.


Download File

Adarsh Shikshak Purskar Online Nondani Karnebabat

Adarsh Shikshak Purskar Online Nondani Karnebabat.


Download File

NTS Shibir 18.4.2017 to 27.04.2017

NTS Exam..


Download File

Shaleya Poshan Aahar Paripatrak

Shaleya Poshan Aahar Paripatrak.


Download File

RMSA MEET-Eng.Sub.Tr. Training Dt.20.4.2017

RMSA MEET-Eng.Sub.Tr. Training Dt.20.4.2017.


Download File

Shikshan Parishades Upsthit Rahnebabt Dt. 21.04.2017

Shikshan Parishades Upsthit Rahnebabt Dt. 21.04.2017.


Download File

maharashtra rajya jwahar balbhavn'mum.tarfe unhali chhand shibirababt

.


Download File

PF Returns File

PF Returns File 1. IDUBS Highschool, Bhandup 2. Shivaji Vidyalaya, Kajupada, Kurla 3. Dnyandeep Vidyamandir, Kanjurmarg 4. Babasaheb Ambedkar Highschool, Chembur 5. Mohammadi Urdu High School, Bhandup 6. Madhyamik Vidyalaya, Vikhroli 7. Manava Vikas Vidyalaya, Sakinaka.

protsahan bhatta 2014-15 10th pass, fail mahiti online bharnebabat..

protsahan bhatta 2014-15 10th pass, fail mahiti online bharnebabat...


Download File

Abhyas Daura babat

Abhyas Daura babat.


Download File

Shaishnik Samrudhi

Shaishnik Samrudhi.


Download File

Sankalit Mulyamapan-02 babat Letter

Sankalit Mulyamapan-02 babat.


Download File

Sankalit Mulyamapan-02 Data Entry Sheet class 1 to 8 Maths

Sankalit Mulyamapan-02 Data Entry Sheet class 1 to 8 Maths.


Download File

Sankalit Mulyamapan-02 Data Entry Sheet class 1 to 8 Language

Sankalit Mulyamapan-02 Data Entry Sheet class 1 to 8 Lang.


Download File

Shaleya Poshan Aahar-Paripatrak

Shaleya Poshan Aahar-Paripatrak.


Download File

Mahiti Adhikar School General Registered babat

Mahiti Adhikar School General Registered babat.


Download File

School Report Card URC 4 North Zone

School Report Card URC 4 North Zone.


Download File

School Report Card URC 3 North Zone

School Report Card URC 3 North Zone.


Download File

Samayojan Letter

Samayojan Letter.


Download File

11th Online Pravesh Prakriya 2017-18 babat

11th Online Pravesh Prakriya 2017-18 babat.


Download File

night school time table ( pay unit north

night school time table ( pay unit north.


Download File

See More

night school time table ( pay unit north zone )

night school time table ( pay unit north zone.


Download File

See More

Sahavichar Sabha

Sahavichar Sabha.


Download File

Shalabahya Mule Vishesh Prashikshan Vargababat

Shalabahya Mule Vishesh Prashikshan Vargababat.


Download File

urgent-higher secondary Nivad ani varishtha vetanshreni certicate vatapababat dated.1/4/2017 to 15/4/2017

urgent-higher secondary Nivad ani varishtha vetanshreni certicate vatapababat dated.1/4/2017 to 15/4/2017.


Download File

JEET

JEET.


Download File

night sch

night sch.


Download File

See More

March Paybill Forward Karanebabat

March Paybill Forward Karanebabat.


Download File

varishtha vetanshreni ani nivadshreni pramanpatre (Certificates) vitaran karanebabat - 2016 ani 2015 ( dated 27/3/2017 to 15/4/2017)

varishtha vetanshreni ani nivadshreni pramanpatre (Certificates) vitaran karanebabat - 2016 ani 2015 ( dated 27/3/2017 to 15/4/2017).


Download File

21 Days Vyavsay Vidnya Abhyaskram Shikshak Pathavibabt

21 Days Vyavsay Vidnya Abhyaskram Shikshak Pathavibabt.


Download File

maharashtr harit sena yojna- sanket sthal nondani karnebabaeRadhakrush Patil Mahiti Milnebab

.


Download File

CWSN Callipar Fitment Camp Dt. 20.03.2017 babat

CWSN Callipar Fitment Camp Dt. 20.03.2017 babat.


Download File

about freeship - prapatra B

about freeship - prapatra B.


Download File

DCPS Letter

DCPS Letter.


Download File

NSIGSE 2014-15 LETTER

NSIGSE 2014-15 LETTER.


Download File

PF Camp(Pralambit) 2015-16

PF Camp(Pralambit) 2015-16.


Download File

2005-06 to 2012-13 Adarsh Shikshak Puraskar 2 Agau Vetanvadh Manjuribabat

2005-06 to 2012-13 Adarsh Shikshak Puraskar 2 Agau Vetanvadh Manjuribabat.


Download File

Rashtriya Indian Military College, Dehradun Pravesh Patrata Pariksha babat

Rashtriya Indian Military College, Dehradun Pravesh Patrata Pariksha babat.


Download File

SC, ST Mule Mahiti Pathvinebabat

SC, ST Mule Mahiti Pathvinebabat.


Download File

27 February-Marathi Bhasha Gaurav Din Sajara Karnebabat

27 February-Marathi Bhasha Gaurav Din Sajara Karnebabat.


Download File

shasan nirnay

shasan nirnay.


Download File

Pay Unit- aprapt deyake

Pay Unit- aprapt deyake.


Download File

Seva Pustak Parat Nenebabat

Seva Pustak Parat Nenebabat.


Download File

DCPS Employee Details

DCPS Employee Details.


Download File

Camp for Sevanivrutti Karmachari Service Book Return.

Camp for Sevanivrutti Karmachari Service Book Return..


Download File

scholarship 2016-17 kendra sanchalak suchna book

scholarship 2016-17 kendra sanchalak suchna book.


Download File

6 ve vetan ayogachi vetannichiti karanyababat (lekhadhikari north zone )

6 ve vetan ayogachi vetannichiti karanyababat (lekhadhikari north zone ).


Download File

See More

pss scholarship 2016-17 niyojanababat

pss scholarship 2016-17 niyojanababat.


Download File

urgent - about SSC exam FEES

urgent - about SSC exam FEES.


Download File

anudanit shaletil shikshakanche dated- 11.2.2017 chya prashikshanababat

anudanit shaletil shikshakanche dated- 11.2.2017 chya prashikshanababat (Election).


Download File

SSC HSC Feb. March 17 Exam babat

SSC HSC Feb. March 17 Exam babat.


Download File

SSC

SSC.


Download File

Science Exhibition 2016-17

.


Download File

kalmapan chachni traning date 13.02.2017

kalmapan chachni traning date 13.02.2017.


Download File

Vividh Kalyankari Yojnamadhe Milnarya anudan sathi Student Che Bank Khate Ughadny Babat Letter

Vividh Kalyankari Yojnamadhe Milnarya anudan sathi Student Che Bank Khate Ughadny Babat Letter.


Download File

urgent --secondary section primary teacher(D.Ed.) nivadshreni prashikshan date- 10.2.2017

urgent --secondary section primary teacher(D.Ed.) nivadshreni prashikshan date- 10.2.2017.


Download File

Pre Matric 2016-17 Karyavahi Karanebabat

Pre Matric 2016-17 Karyavahi Karanebabat.


Download File

School Report Card URC 4

School Report Card URC 4.


Download File

School Report Card URC 3

.


Download File

Freeship shibir

Freeship Shibir.


Download File

LAQ 71823 - Ph.D. Thisis-Sanshodhan Nibandh Vikri babat

LAQ 71823 - Ph.D. Thisis-Sanshodhan Nibandh Vikri babat.


Download File

Samajkalyan Karyalaya Antargat Scholarship-Website var Prasidhhibabat

Samajkalyan Karyalaya Antargat Scholarship-Website var Prasidhhibabat.


Download File

students name correction camp place change

students name correction camp place change.


Download File

pre-matric scholarship 2016-17 babat

pre-matric scholarship 2016-17 babat.


Download File

HM Meeting Dt. 03.02.2017

HM Meeting Dt. 03.02.2017.


Download File

Staff Portal New Entry

Staff Portal New Entry.


Download File

Vishesh Naimittik Raja Denebabat - For Election

Vishesh Naimittik Raja Denebabat - For Election.


Download File

nivashreni training for primary teacher d.ed.

nivashreni training for primary teacher d.ed..


Download File

Income Tax Pramanpatra Sadar Karnebabat

Income Tax Pramanpatra Sadar Karnebabat.


Download File

CWSN Student Parents Training Dt.4.2.17

CWSN Student Parents Training Dt.4.2.17.


Download File

Sevanivrutti Pakarane Velet Sadar Karnebabat

Sevanivrutti Pakarane Velet Sadar Karnebabat.


Download File

H.M. Karyashala Dt. 24.01.2017

H.M. Karyashala Dt. 24.01.2017.


Download File

pre matric scholarship 2016-17

pre matric scholarship 2016-17.


Download File

Pus Pss - Scholarship Exam book

Pus Pss - Scholarship Exam book.


Download File

SHALETIL MULANCHYA SHARIRIK SHIKSHEBABAT

SHALETIL MULANCHYA SHARIRIK SHIKSHEBABAT.


Download File

DIVYANG SHIKSHAN KARSHALA

DIVYANG SHIKSHAN KARSHALA.


Download File

STUDENTS NAME/SIRNAME/CASTE/DATE OF BIRTH /PLACE OF BIRTH CORRECTION CAMP AT SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL KURLA DATED 1 FEB TO 8 FEB.

STUDENTS NAME/SIRNAME/CASTE/DATE OF BIRTH /PLACE OF BIRTH CORRECTION CAMP AT SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL KURLA DATED 1 FEB TO 8 FEB..


Download File

Vidyut Saptah Sajara Karanebabt

Vidyut Saptah Sajara Karanebabt.


Download File

Shaleya Poshan Aahar-Paripatrak dt.14.12.2016

Shaleya Poshan Aahar-Paripatrak dt.14.12.2016.


Download File

Saybar Suraksha Jagruti babat

Saybar Suraksha Jagruti babat.


Download File

Selfie and Attendance app Manual

Selfie and Attendance app Manual.


Download File

Shalabahya Mule Sarvekshan

Shalabahya Mule Sarvekshan.


Download File

Shalabahya Mule Sarvekshan Niyojan Meeting Dt.6.1.17

Shalabahya Mule Sarvekshan Niyojan Meeting Dt.6.1.17.

PF Camp 2015-16 T

PF Camp 2015-16 T.


Download File

Satribai Phule - Lek Shikwa Abhiyan Rabavinebabat

Satribai Phule - Lek Shikwa Abhiyan Rabavinebabat.


Download File

rasta surksha abhiyan 2017 saptah v pandharvada

rasta surksha abhiyan 2017 saptah v pandharvada.

See More

rajyatil 1 january to 15 january

rajyatil 1 january to 15 january.


Download File

20% Anudan

20% Anudan.


Download File

Shalanchya Imarati susthitit Karanyababat

Shalanchya Imarati susthitit Karanyababat.


Download File

rajyamdhe dt. 1 janevari 2017 te 15 Janrvari 2017 ha kalavdhi marathi bhasha pandhrvada sajra karnyababat

rajyamdhe dt. 1 janevari 2017 te 15 Janrvari 2017 ha.

Granthpalanna dey asalelya vetan shrenibadda

Granthpalanna dey asalelya vetan shrenibadda.


Download File

thor shishan tdny ma.drampal yanche shaishnik sanda

thor shishan tdny ma.drampal yanche shaishnik sanda.

thor shishan tdny ma.drampal yanche shaishnik sandarbh granth yojanetargat shala,kolej yana purvine

ma.drampal yanche shaishnik sandarbh granth yojanetargat shala,kolej yana purvine.

See More

dr.babasaheb Ambedkar 125vi jayanti sadari n kelyane

dr.babasaheb Ambedkar 125vi jayanti sadari n kelyane.

See More

Jan.2017 Salary (Staff Pattern 2016-17 nusar denyababat)

Staff Pattern 2016-17 chya sanch manyte nusaar January 2017 chi Salary Shalarth Pranali madhye Tayar Karun Pathavnya babat.


Download File

Prashikshan Kendra

Prashikshan Kendra.


Download File

Balrang Mahostav 19 des 2016

Balrang Mahostav 19 des 2016.


Download File

Pay Unit - 44 Shalanchi Nave

Pay Unit - 44 Shalanchi Nave.


Download File

Rashtriya Dindarshika Shalanmadhun Vapar Karnebabat

Rashtriya Dindarshika Shalanmadhun Vapar Karnebabat.


Download File

D C P S EMPLOYEE EMFORMATION 2

D C P S EMPLOYEE EMFORMATION 2.


Download File

See More

D C P S EMPLOYEE EMFORMATION

D C P S EMPLOYEE EMFORMATION.


Download File

See More

School and Teacher Grant School List

School and Teacher Grant School List.


Download File

School Grant 2016-17 Guide Lines

School Grant 2016-17 Guide Lines.


Download File

Teacher Grant 2016-17 Guide Lines

Teacher Grant 2016-17 Guide Lines.


Download File

Shaleya Poshan Aahar - Notice 4

Shaleya Poshan Aahar - Notice 4.


Download File

Mulyankan 2014-15

Mulyankan 2014-15.


Download File

Shaleya Poshan Aahar - Notice 3

.


Download File

Shaleya Poshan Aahar - Notice 2

Shaleya Poshan Aahar - Notice 2.


Download File

Shaleya Poshan Aahar - Notice 1

.


Download File

Shaleya Poshan Aahar - Notice

Shaleya Poshan Aahar - Notice.


Download File

Ghe Bharari Mohotsav

Ghe Bharari Mohotsav.


Download File

revised 5 th and 8 th schorship center list and center id

Revised 5 th and 8 th schorship center list and center id.


Download File

Pay Unit - Prapatra A, B, C, D, D-1 (URGENT INFORMATION) ALL STAFFS JULY 2016 SALARY INFORMATION

Pay Unit - Prapatra A, B, C, D, D-1 (URGENT INFORMATION) ALL STAFFS JULY 2016 SALARY INFORMATION (Total - 6 pages).


Download File

kaushalya setu yojanebabat

kaushalya setu yojanebabat.


Download File

gopaniy karshales hajar rahanebabat

gopaniy karshales hajar rahanebabat.


Download File

RMSA English Vishay Mentost Jilhastariya Charcha Satra 10.12.2016

.


Download File

RMSA Antargat Jagtik Saman Din Sajra Karnya Babat

.


Download File

CWSN SAMAN SANDHI LETTER

.


Download File

vimukt jati ani bhatakya jamati kalyan samiticha dahava ahawal shifarashi

vimukt jati ani bhatakya jamati kalyan samiticha dahava ahawal shifarashi.


Download File

antarrashtriy shaiknik darjachya 100 shala rajyat nirman karanebabat

antarrashtriy shaiknik darjachya 100 shala rajyat nirman karanebabat.


Download File

rajyatil tanchaigrast bhagatil vidyarthyanchi st.10 th ani st.12th pariksha shulk pratipurti babat

rajyatil tanchaigrast bhagatil vidyarthyanchi st.10 th ani st.12th pariksha shulk pratipurti babat.


Download File

DCPS antargat yenarya karmacharyanchi mahiti denyababat

DCPS antargat yenarya karmacharyanchi mahiti denyababat.


Download File

a,b,c,d,d1 information ( pay unit north zone )

a,b,c,d,d1 information ( pay unit north zone ).


Download File

See More

San 2000 Anudanavar aalelya madhymik shalanche anudan aadesh

San 2000 Anudanavar aalelya madhymik shalanche anudan aadesh.


Download File

See More

IMP-Sancha Manyata 2016-17

IMP-Sancha Manyata 2016-17.


Download File

ABOUT PUS AND PSS SCHOLARSHIP 2016-17

ABOUT PUS AND PSS SCHOLARSHIP 2016-17.


Download File

See More

urgent notice - 20 % anudanababat shibir dated - 14/12/2016 ( school list attached)

urgent notice - 20 % anudanababat shibir dated - 14/12/2016 ( school list attached).


Download File

SCOLARSHIP ADHISUCHNA 2016-17

SCOLARSHIP ADHISUCHNA 2016-17.


Download File

See More

ABOUT PUP, PSS SCHOLARSHIP 2016-17

ABOUT PUP, PSS SCHOLARSHIP 2016-17.


Download File

See More

DCPS

DCPS.


Download File

PAY INFORMATION DEC 2016 ( PAY UNIT NORTH ZONE )

PAY INFORMATION DEC 2016 ( PAY UNIT NORTH ZONE ).


Download File

See More

revised date of sangit shikshak karshala dated- 1.12.2016 to 10.12.2016

revised date of sangit shikshak karshala dated- 1.12.2016 to 10.12.2016.


Download File

science exhbition 2016

science exhbition 2016.


Download File

Apurva Vidnyan Melava

Apurva Vidnyan Melava.


Download File

about handicap scholarship

about handicap scholarship.


Download File

Out of School Sarvekshan Mulanchi Mahiti Denebabt

Out of School Sarvekshan Mulanchi Mahiti Denebabt.


Download File

442 online month for November (pending list ) pay unit north zone

442 online month for November (pending list ) pay unit north zone.


Download File

See More

SSC Board Letter

.


Download File

CCRT - TERMS AND CONDITIONS FOR TRANING

CCRT - TERMS AND CONDITIONS FOR TRANING.


Download File

CCRT - 20 JAN-.11 FEB DWARKA NEW DELHI

CCRT - 20 JAN-.11 FEB DWARKA NEW DELHI.


Download File

CCRT - 18 JAN - 7 FEB IN UDAYPUR RAJ

CCRT - 18 JAN - 7 FEB IN UDAYPUR RAJ.


Download File

CCRT - 12-31 DEC TRN IN NEW DELHI

CCRT - 12-31 DEC TRN IN NEW DELHI.


Download File

CCRT - 15 DEC - JAN TRN IN GUWAHATI

CCRT - 15 DEC - JAN TRN IN GUWAHATI.


Download File

CCRT ALL TRAINING LETTER AND TIMETABLE

CCRT ALL TRAINING LETTER AND TIMETABLE.


Download File

Nmms exam 20.11.2016 Niyojanababat

Nmms exam 20.11.2016 Niyojanababat.


Download File

About nmms exam 20.11.2016

About nmms exam 20.11.2016.


Download File

P.F. Slip Regular Camp 2015-16 (2)

P.F. Slip Regular Camp 2015-16.


Download File

P.F. Slip Regular Camp 2015-16 (1)

P.F. Slip Regular Camp 2015-16.


Download File

P.F. Slip Regular Camp 2015-16

P.F. Slip Regular Camp 2015-16.


Download File

Pnding P.F. Slip of High School/Jr.College 3

Pnding P.F. Slip of High School/Jr.College 3.


Download File

Pnding P.F. Slip of High School/Jr.College 2

Pnding P.F. Slip of High School/Jr.College 2.


Download File

Pnding P.F. Slip of High School/Jr.College

Pnding P.F. Slip of High School/Jr.College.


Download File

pf (pay slip ) karmchyaryana denyababat

pf (pay slip ) karmchyaryana denyababat.


Download File

See More

urgent notice- Ucch madhyamik shikshak varishth vetanshreni ani nivadshreni online form mudatvaadh- till dated - 30.11.2016

urgent notice- Uccha madhyamik shikshak varishth vetanshreni ani nivadshreni online form mudatvaadh- till dated - 30.11.2016.


Download File

urgent notice- madhyamik shikshak varishth vetanshreni ani nivadshreni online form mudatvaadh- till dated - 30.11.2016

urgent notice- madhyamik shikshak varishth vetanshreni ani nivadshreni online form mudatvaadh- till dated - 30.11.2016.


Download File

Student Transfer Pending School List

Student Transfer Pending School List.


Download File

Sanch Manyata Pending school List

Sanch Manyata Pending school List.


Download File

Atirikt Samayojan Joining Report Online Bharanebabat

Atirikt Samayojan Joining Report Online Bharanebabat.


Download File

November 2016 vetanatil deykatil badalababat (page 2 )( pay unit north zone )

November 2016 vetanatil deykatil badalababat (page 2 )( pay unit north zone ).


Download File

See More

month November 2016 vetanatil deykatil badalababat ( pay unit north zone chembur )

month November 2016 vetanatil deykatil badalababat ( pay unit north zone chembur ).


Download File

See More

P.F. Camp 2015-16

P.F. Camp 2015-16.


Download File

ratrashaletil vidyarthyanna scholarship notice

ratrashaletil vidyarthyanna scholarship notice.


Download File

khajgi/Mahapalikechya night school std 10 chya shalant parikshet 60%

khajgi/Mahapalikechya night school std 10 chya shalan.

Pre matric mudatwadibabat

Pre matric mudatwadibabat.


Download File

March 2017 chya prikshepasun madhymik shalant i 10 vi priksha shulkat vadh

March 2017 chya prikshepasun madhymik shalant i 10 vi priksha shulkat vadh.

See More

ABOUT NTS EXAM 06.11.2016

ABOUT NTS EXAM 06.11.2016.


Download File

shikshkanna tambakhu sigatet ani daru bandi

shikshkanna tambakhu ,sigatet ani daru bandi.


Download File

sardar vallabh bhai patel jayanti- Rashtriy Ekta saptah mhanun sajra karnebabat

sardar vallabh bhai patel jayanti- Rashtriy Ekta saptah mhanun sajra karnebabat.


Download File

jilhastriy sahshaley upkram niyojan

jilhastriy sahshaley upkram niyojan.


Download File

PF CAMP2015-16 /3

PF CAMP2015-16 /3.


Download File

See More

PF CAMP2015-16 /2

PF CAMP2015-16 /2.


Download File

See More

PF CAMP2015-16 /1

PF CAMP 2015-16.


Download File

See More

loksankhya shikshan vishayak rajyastariy abhinay va loknrutya spardha sangh pathvinebabat

loksankhya shikshan vishayak rajyastariy abhinay va loknrutya spardha sangh pathvinebabat.


Download File

URGENT NOTICE - MADHYAMIK SHIKSHAK VARISHTHA VETANSHRENI AND NIVADSHRENI ONLINE FORM BHARNEBABAT - LAST DATE - 31.10.2016

URGENT NOTICE - MADHYAMIK SHIKSHAK VARISHTHA VETANSHRENI AND NIVADSHRENI ONLINE FORM BHARNEBABAT - LAST DATE - 31.10.2016.


Download File

Pay Unit Prapatra A B C D D

Pay Unit Prapatra A B C D D 1.


Download File

NSSP National School Safety Programme

NSSP National School Safety Programme.


Download File

sainik school Entrance examination 2016-17

sainik school Entrance examination 2016-17.


Download File

naikruty mansoon varyanmule rajyat hanarya parjany vrushtimules

oon varyanmule rajyat hanarya parjany vrushtimules.


Download File

madhymik shalant pramanptra std 10

madhymik shalant pramanptra std 10.


Download File

swach vidyalay purskar

swach vidyalay purskar.

See More

matdan kendra uplbdh Karnebabt

matdan kendra uplbdh Karnebabt.


Download File

loksankhya shikshan vishyak abhinay,loknrty sprdha

loksankhya shikshan vishyak abhinay,loknrty sprdha.


Download File

URGENT- uchha madhyamik shikshak varishtha vetanshreni ani nivadshreni online form bharanebabat- last date - 31.10.2016

URGENT- uchha madhyamik shikshak varishtha vetanshreni ani nivadshreni online form bharanebabat- last date - 31.10.2016.


Download File

kokan shishak matdar sangh nivdnuk 2016-17

kokan shishak matdar sangh nivdnuk 2016-17.


Download File

Sankalit Mulyamapan-1 Maths Guntakta

Sankalit Mulyamapan-1 Maths Guntakta.


Download File

Sankalit Mulyamapan-1 Bhasha Guntakta

Sankalit Mulyamapan-1 Bhasha Guntakta.


Download File

sankalit mulyamapan 1 student result update format

.


Download File

Samayojan zalelya shikshakanche online mahiti bharanebabat

Samayojan zalelya shikshakanche online mahiti bharanebabat.


Download File

Vachan Prerna Din Granth Pradarshan va vikri babat

Vachan Prerna Din Granth Pradarshan va vikri babat.


Download File

Chitrakala nibandhlekhan va samanya dnyan chachni babat

Chitrakala nibandhlekhan va samanya dnyan chachni babat.


Download File

Pending for Updation list on student portal

Pending for Updation list on student portal.


Download File

Jilhyatil Utkrust Vidnyan Kendra Mahiti babat

Jilhyatil Utkrust Vidnyan Kendra Mahiti babat.


Download File

Std.9, 10 Shreni Vishay Punarrachna Karnebabat Sarvekshan

Std.9, 10 Shreni Vishay Punarrachna Karnebabat Sarvekshan.


Download File

Sanvidhan Vachan Karnebabat

Sanvidhan Vachan Karnebabat.


Download File

RTE Reimbursment 2016-17 Format Excel PDF File

RTE Reimbursment 2016-17 Format Excel PDF File.


Download File

RTE Reimbursment 2016-17 Format Excel File

RTE Reimbursment 2016-17 Format Excel File.


Download File

Baseline Text Ayojananababat

Baseline Text Ayojananababat.


Download File

Month Oct 2016( Paid in November 2016 ) ya Kalavadhiche vetan deyak sadar karnebabat ( pay unit )

Month Oct 2016( Paid in November 2016 ) ya Kalavadhiche vetan deyak sadar karnebabat.


Download File

See More

Shala Samiti Sthapan Karnebabat

Shala Samiti Sthapan Karnebabat.


Download File

Jilhastariy Kala Utsav babat

Jilhastariy Kala Utsav babat.


Download File

Head 3379 URGENT Reg.Salary For the month of Sept. 2016

Head 3379 URGENT Reg.Salary For the month of Sept. 2016.


Download File

Jilhastariy Kala Utsav Sahabhagi Honebabat

Jilhastariy Kala Utsav Sahabhagi Honebabat.


Download File

Yadi 536 Out Of School Student Information 2016-17 North Zone

Yadi 536 Out Of School Student Information 2016-17 North Zone.


Download File

Letter Shalabahya Mulana Vayanurup Samkaksha Vargat dakhal Karun Vishesh prashikshan Dene Babat

Letter Shalabahya Mulana Vayanurup Samkaksha Vargat dakhal Karun Vishesh prashikshan Dene Babat.


Download File

Shalabahya Mulana Vayanurup Samkaksha Vargat dakhal Karun Vishesh prashikshan Dene Babat

.


Download File

Ratra Shalanche prashna sodavanya sandrbhat

Ratra Shalanche prashna sodavanya sandrbhat.


Download File

SSC Adhar Card Nondani babat

SSC Adhar Card Nondani babat.


Download File

SSC 17 No. Form babat

SSC 17 No. Form babat.


Download File

Leaving Cert. Gr. Book babat

Leaving Cert. Gr. Book babat.


Download File

ISRO Ayojit Pradarshan 30.09.2016 and 01.10.2016

ISRO Ayojit Pradarshan 30.09.2016 and 01.10.2016.


Download File

urgent- varishtha ventabshreni (madhyamik) prashikshan mahiti sadar karnebabt

urgent- varishtha ventabshreni (madhyamik) prashikshan mahiti sadar karnebabt.


Download File

urgent- nivadshreni prashikshan (madhyamik) mahiti sadar karnebabat

urgent- nivadshreni prashikshan (madhyamik) mahiti sadar karnebabat.


Download File

mulanvar honarya laingik atyacharababat lekha parikshan mahiti sasar karnebabat

mulanvar honarya laingik atyacharababat lekha parikshan mahiti sasar karnebabat.


Download File

Saral Pranali Student School Portal babat

Saral Pranali Student School Portal babat.


Download File

Kishor Diwali Ankababat

Kishor Diwali Ankababat.


Download File

ISRO - Pradarshanababat Dt. 01.10.2016

ISRO - Pradarshanababat Dt. 01.10.2016.


Download File

ABOUT - MARATHI BHASHA FOUNDATION

ABOUT - MARATHI BHASHA FOUNDATION.


Download File

Nmmss 2016-17 9th,10,11,12 th student

Nmmss 2016-17 9th,10,11,12 th student.


Download File

NSIGSE AND NMMS camp 2016-17

ZNSIGSE AND NMMS camp 2016-17.


Download File

10 vi chya vidyarthyana margadarshan karanyababat

10 vi chya vidyarthyana margadarshan karanyababat.


Download File

ZERO BALANCE VAR BANK KHATE UGHDNEBABAT

ZERO BALANCE VAR BANK KHATE UGHDNEBABAT.


Download File

PROTSAHAN BHATTA 2016-17 CHI MAHITI TATKAL JAMA KARNEBABAT

PROTSAHAN BHATTA 2016-17 CHI MAHITI TATKAL JAMA KARNEBABAT.


Download File

NSIGSE AND NMMS NEW PROFORMA 2016-17

NSIGSE AND NMMS NEW PROFORMA 2016-17.


Download File

11 vi marathi yuvakbharati prashikshanababat

11 vi marathi yuvakbharati prashikshanababat.


Download File

Student Entry Online Mahiti bharanya sandharbhat

Student Entry Online Mahiti bharanya sandharbhat.


Download File

Ppt Michel Highschool Meeting 20.09.2016

Ppt Michel Highschool Meeting 20.09.2016.


Download File

Anant Chaturthi Nimita Sthanik Sutti Jahir Karnyababt

.


Download File

Seniority List Surplus Non Minority Vacant

Seniority List Surplus Non Minority Vacant.


Download File

Seniority List Surplus Non Minority Excess

Seniority List Surplus Non Minority Excess.


Download File

Samajojanababat mahtwache

Samayojanababat mahtwache.


Download File

dirgh Suttibabat

dirgh Suttibabat.


Download File

Payabhut Chachani Magni nondavinrbabat Format

Payabhut Chachani Magni nondavinrbabat Format.


Download File

Samayojan Date 14.09.2016 On Holy Cross HS Kurla

Samayojan Date 14.09.2016 On Holy Cross HS Kurla.


Download File

Urgent - Sudharit Akruitibandh Mahiti Pra-A A-2

Urgent - Sudharit Akruitibandh Mahiti Pra-A A-2.


Download File

urgent - Nivad shreni prashikshanababat

urgent - Nivad shreni prashikshanababat.


Download File

urgent - varistha vetanshreni prashikshanababat

urgent - varistha vetanshreni prashikshanababat.


Download File

Sept.D.A.125%

Sept.D.A.125%.


Download File

Poster va Nibandh Spardha Ayojanbabat

Poster va Nibandh Spardha Ayojanbabat.


Download File

Urgent Sudharit Akrutibandh Mahiti

Urgent Sudharit Akrutibandh Mahiti.


Download File

Sudharit Akrutibandh Mahiti

Sudharit Akrutibandh Mahiti.


Download File

Samayojan Dates related

Samayojan Dates related.


Download File

NSIGSE 2016 New Format

NSIGSE 2016 New Format.


Download File

Ganeshotsavat Pariksha na Ghene babat- All School and College

Ganeshotsavat Pariksha na Ghene babat - All School and College.


Download File

Sanch Manyata durusti babat Patra

Sanch Manyata durusti babat Patra.


Download File

Std.12 Exam Gunpadtalani Ans.Sheet Punarmulyankanbabat

Std.12 Exam Gunpadtalani Ans.Sheet Punarmulyankanbabat.


Download File

(pay unit north Update Imfor )

(pay unit north Update Imfor ).


Download File

See More

Inspire Award 16-17 Namankanbabt

Inspire Award 16-17 Namankanbabt.


Download File

Revise 5 sept. Shikshk Din Sajra Karnebabat

Revise 5 sept. Shikshk Din Sajra Karnebabat.


Download File

Sanch Manyata durusti babat

Sanch Manyata durusti babat.


Download File

pre-matric 2016-17 online form bharnebabat

pre-matric 2016-17 online form bharnebabat.


Download File

See More

5 Sept. 2016 Shikshak Din Sajara karnebabat

5 Sept. 2016 Shikshak Din Sajara karnebabat.


Download File

hindi lang.tr.training 19 to 30 dec 2016

hindi lang.tr.training 19 to 30 dec 2016.


Download File

Jawahar Balbhavan Ganesh Murti Krutisatra 2016

Jawahar Balbhavan Ganesh Murti Krutisatra 2016.


Download File

Exess List

.


Download File

Cash less Arogya Yojana

Cash less Arogya Yojana.


Download File

Vidnyan Manch Yojana 16-17 Ayojanababt

Vidnyan Manch Yojana 16-17 Ayojanababt.


Download File

Lokseva Purvinyachya Adhisuchana

Lokseva Purvinyachya Adhisuchana.


Download File

Inspire Award Rewised Letter

.


Download File

Inspire Award 15-16 Ayojanababat

Inspire Award 15-16 Ayojanababat.


Download File

Revised RMSA IEDSS Antargat Cwsn Vidyarthininchi bank Khate Mahiti Sadar Karne Babat

.


Download File

Holiday On 25.08.2016 (Gopalkala)

Holiday On 25.08.2016 (Gopalkala).


Download File

samupdeshak Sadhanvyakti prashikshan Dt.24.8.16

samupdeshak Sadhanvyakti prashikshan Dt.24.8.16.


Download File

See More

Balchetna va Navchetna Shibir

Balchetna va Navchetna Shibir.


Download File

See More

RMSA IED SS Antargat CWSN Vidyarthininchi Bank Khate Mahiti Sadar Karne babat

.


Download File

6th Virtual Urdu Medium Training

6th Virtual Urdu Medium Training.


Download File

See More

IMP- Shaleya Poshan Aahar - Student Attendance

IMP- Shaleya Poshan Aahar - Student Attendance.


Download File

Vaiyaktik Manyata-Truti Shibir

Vaiyaktik Manyata-Truti Shibir.


Download File

See More

PAY UNIT ( update tech

PAY UNIT ( update tech.


Download File

See More

pri-matric 2016-17ppt

pri-matric 2016-17ppt.


Download File

See More

Shaley Parivahan Samiti Sthapan Karnebabat

Shaley Parivahan Samiti Sthapan Karnebabat.


Download File

See More

nts exam 2016-17 mahitipatra

nts exam 2016-17 mahitipatra.


Download File

See More

nmms exam 2016-17 mahitipatra

nmms exam 2016-17 mahitipatra.


Download File

Yog Pranayam babat

Yog Pranayam babat.


Download File

See More

Invitation for Satyanarayan Pooja

Invitation for Satyanarayan Pooja.


Download File

See More

Rashtriya BalVidnyan Parishad-Prakalp Nondanibabat

Rashtriya BalVidnyan Parishad-Prakalp Nondanibabat.


Download File

See More

aajhadi 70- yaad karo kurbani

aajhadi 70- yaad karo kurbani.


Download File

not submited pay bill ( august 16 ) school /college name list

not submited pay bill ( august 16 ) school /college name list.


Download File

See More

Balchitrakala spardha 2016

Balchitrakala spardha 2016.


Download File

School Bus Vahan Tapasani

School Bus Vahan Tapasani.


Download File

See More

Freeship cheque related

Freeship cheque related.


Download File

revised date of krps training date - 11/8/2016 to 13/8/2016

revised date of krps training date - 11/8/2016 to 13/8/2016.


Download File

CWSN Student Camp Dt.12.8.16

CWSN Student Camp Dt.12.8.16.


Download File

See More

PRI MATRIC 2016-17 ONLINE FORM BHARNEBABAT SABHA

PRI MATRIC 2016-17 ONLINE FORM BHARNEBABAT SABHA.


Download File

Pri -matric 2016-17 online form bharnebabat

Pri -matric 2016-17 online form bharnebabat.


Download File

See More

protsahan bhatta 2016-17 babat

protsahan bhatta 2016-17 baba.


Download File

Protsahan par bhatta 2016-17 babat

Protsahan par bhatta 2016-17 babat.


Download File

See More

Shikshak Sanghatna Sabha 22.8.16

Shikshak Sanghatna Sabha 22.8.16.


Download File

See More

Key Resource Persons Nivad babat

Key Resource Persons Nivad babat.


Download File

See More

Dengu Mohim From 1 Aug to 15 Aug

Dengu Mohim From 1 Aug to 15 Aug.


Download File

2015-16 Sanch Manyata Akshepababt

2015-16 Sanch Manyata Akshepababt.


Download File

See More

11th online pravesh Prakriya 2016-17 Guidence Center

.


Download File

Bal Chitrakala Spardha 16 Dt. 13.8.16

Bal Chitrakala Spardha 16 Dt. 13.8.16.


Download File

See More

INCREMENT JULY - 2016 ( PAY UNIT DETAIL)

INCREMENT JULY - 2016 ( PAY UNIT DETAIL).


Download File

STUDENTS NAME CHANGE CAMP / AT- SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL, KURLA (EAST)DATED - 1/8/2016 TO 6/8/2016

STUDENTS NAME CHANGE CAMP / AT- SWAMI VIVEKANAND HIGH SCHOOL, KURLA (EAST)DATED - 1/8/2016 TO 6/8/2016.


Download File

Baseline Text Format Maths

Baseline Text Format Maths.


Download File

See More

Baseline Text Format Bhasha

Baseline Text Format Bhasha.


Download File

See More

Swachha Vidyalaya Puraskarababat

Swachha Vidyalaya Puraskarababat.


Download File

See More

revised list of sangit teacher karyashala

revised list of sangit teacher karyashala.


Download File

std. 10 th pratham, dvitiy/trutiy ani sanyukt bhasha vishayanna krutipatrikepramane mulyamapan yojanalagu karnyasathi rajyastariy tajn margdarshakache prashikshan dated 27/7/2016 to 28/7/2016

std. 10 th pratham, dvitiy/trutiy ani sanyukt bhasha vishayanna krutipatrikepramane mulyamapan yojanalagu karnyasathi rajyastariy tajn margdarshakache prashikshan dated 27/7/2016 to 28/7/2016.


Download File

11th Online Pravesh Prakriya 2016-17

.


Download File

11th online admission 2016-17

.


Download File

11th Online Admission Jahir Prakatan

11th Online Admission Jahir Prakatan.


Download File

See More

ABHYASKRAM SAMITI SADASYANCHI UDBODHAN KARSHALA DATED 23.7.2016 TO 24.7.2016

ABHYASKRAM SAMITI SADASYANCHI UDBODHAN KARSHALA DATED 23.7.2016 TO 24.7.2016.


Download File

students name, sirname, caste and date of birth change camp dated - 1/8/2016 to 6/8/2016

students name, sirname, caste and date of birth change camp dated - 1/8/2016 to 6/8/2016.


Download File

Pending Bill Online 442 list july 2016 (Pay unit north )list

Pending Bill Online 442 list july 2016 (Pay unit north )list.


Download File

See More

Pending Bill Online 442 list july 2016 (Pay unit north )

Pending Bill Online 442 list july 2016 (Pay unit north ).


Download File

See More

sangit shikshak karyashala dated- 26.7.2016 to 30.7.2016

sangit shikshak karyashala dated- 26.7.2016 to 30.7.2016.


Download File

abhyaskram samiti sadasyanche visioning workshop dated -21/7/2016 to 23/7/2016

abhyaskram samiti sadasyanche visioning workshop dated -21/7/2016 to 23/7/2016.


Download File

urgent notice - training about visioning workshop dated- 21/7/2016 to 23/7/2015

urgent notice - training about visioning workshop dated- 21/7/2016 to 23/7/2015.


Download File

urgent notice - training about urgent notice - training about visioning workshop dated- 21/7/2016 to 23/7/2015visioning workshop

urgent notice - training about visioning workshop dated- 21/7/2016 to 23/7/2015.


Download File

urgent- training of kannad subject at pune

urgent- training of kannad subject at pune.


Download File

Vruksharopan Mahiti Sadar Karnebabat

Vruksharopan Mahiti Sadar Karnebabat.


Download File

See More

Shaley Parivahan Samiti Sthapan Karnebabt

Shaley Parivahan Samiti Sthapan Karnebabt.


Download File

See More

Rashtriy Bal Vidnyan Parishad 16 Shikshak Prashikshan

Rashtriy Bal Vidnyan Parishad 16 Shikshak Prashikshan.


Download File

See More

CWSN Format 2

CWSN Format 2.


Download File

See More

CWSN Format 1

CWSN Format 1.


Download File

See More

CWSN Student Shodhpatrika 2016-17

.


Download File

Samayojan karanebabat

Samayojan karanebabat.


Download File

Shikshanche Prashikshan Ayojit karanebabat

Shikshanche Prashikshan Ayojit karanebabat.


Download File

night school/ jr college online karane Babat

night school/ jr college online karane Babat.


Download File

See More

night school/ jr college online karane

night school/ jr college online karane.


Download File

See More

night school/jr college online informaction

night school/jr college online informaction.

See More

CORRECT ADHAR CARD

CORRECT ADHAR CARD ( EXCEL SHEET).


Download File

Correct Adhar Card No

Correct Adhar Card No.


Download File

Nmms 2016-17 babat

Nmms 2016-17 babat.


Download File

Nmmss 2016-17 9th,10,11,12 th salected students

Nmmss 2016-17 9th,10,11,12 th salected students.


Download File

protsahan batta 2014-15 eligible girls

protsahan batta 2014-15 eligible girls.


Download File

protsahan batta 2013-14 eligible girls

protsahan batta 2013-14 eligible girls.


Download File

protsahan bhatta 2013-14,2014-15, 10 th pass, fail mahiti jama karnebabat

protsahan bhatta 2013-14,2014-15, 10 th std pass, fail mahiti jama karnebabat.


Download File

11th Online Pravesh Pustika Ahwal babat

11th Online Pravesh Pustika Ahwal babat.


Download File

See More

Loksankya Shikshan Karyakram Sajara Karnebabat

Loksankya Shikshan Karyakram Sajara Karnebabat.


Download File

See More

month july 2016 sallary bill babat 3

month july 2016 sallary bill babat 3.


Download File

See More

month july 2016 sallary bill babat 2

month july 2016 sallary bill babat 2.


Download File

See More

month july 2016 sallary bill babat

month july 2016 sallary bill babat.


Download File

See More

About Sanstha ID

To The Principal All Private aided secondary School North Zone Pl download this file and get your sansth login ID and submit the online information about surplus teachers and vacant post of your school or sanstha..


Download File

About Sanstha login ID

To Principal All Private aided Secondary School Respected Sir, We hereby declare the Sansth login ID for complete the process about vacant posts and surplus teacher Information. Pl search yur login ID and do the needful..


Download File

Shaleya Poshan Aahar - Automated Monitoring System - SARAL MDM

IMP - Shaleya Poshan Aahar - Automated Monitoring System - SARAL MDM.


Download File

IMP - Shaleya Poshan Aahar

IMP - Shaleya Poshan Aahar.


Download File

P F Camp Revise

P F Camp Revise.


Download File

Atishbaji Darukam babat Suchna

Atishbaji Darukam babat Suchna.


Download File

See More

Nishulk Shikshan Yojana

Nishulk Shikshan Yojana.


Download File

See More

442, 3361, 3379 pending Head online list 3(pay unit north zone chembur)

442, 3361, 3379 pending Head online list 3(pay unit north zone chembur).


Download File

See More

442, 3361, 3379 pending oHead 4nline list 2 (pay unit north zone chembur)

442, 3361, 3379 pending Head online list 2 (pay unit north zone chembur).


Download File

See More

Head 442 , 3361, 3379 pending online list 1 (pay unit north zone chembur)

Head 442 , 3361, 3379 pending online list 1 (pay unit north zone chembur).


Download File

See More

Head 442 , 3361, 3379 pending online list (pay unit north zone chembur)

Head 442 , 3361, 3379 pending online list (pay unit north zone chembur).


Download File

See More

PF CAMP

PF CAMP.


Download File

CCRT Training babat

CCRT Training babat.


Download File

See More

2015-16 sanchamanyatepramane padsankhya (pay unit north zone chembur )

2015-16 sanchamanyatepramane padsankhya (pay unit north zone chembur ).


Download File

See More

10th Result 0-30 Percent

10th Result 0-30 Percent.


Download File

Van Mahostav 1-7 July 2016

Van Mahostav 1-7 July 2016.


Download File

See More

Atirikt Shikshk Samayojan

Atirikt Shikshk Samayojan.


Download File

See More

Pranayam

Pranayam.


Download File

See More

Yog Din babat

Yog Din babat.


Download File

See More

PF Camp on ST Mehta Jr. College, From 16 Jun to 30 Jun

PF Camp on ST Mehta Jr. College, From 16 Jun to 30 Jun.


Download File

May 2016 bill Approved (pay unit north zone chembur)

May 2016 bill Approved (pay unit north zone chembur).


Download File

See More

Janhit Yachika Daftarache Oze

Janhit Yachika Daftarache Oze.


Download File

See More

NMMS 2016-17 KARITA PATRA VIDYARTHI

NMMS 2016-17 KARITA PATRA VIDYARTHI.


Download File

NMMS 2016-17 KARITA PATRA STD CHI MAHITI SADAR KARNEBABAT

NMMS 2016-17 KARITA PATRA STD CHI MAHITI SADAR KARNEBABAT.


Download File

Letter Yoga Olympied babat

Letter Yoga Olympied babat.


Download File

See More

Std. 6th Nakasha Durusti-History

Std. 6th Nakasha Durusti-History.


Download File

See More

Akharchit Nidhi Tapashil Mahiti babat

Akharchit Nidhi Tapashil Mahiti babat.


Download File

See More

pf chya karmacharyanche nav dcps madhe disat asalyababat.

pf chya karmacharyanche nav dcps madhe disat asalyababat..


Download File

See More

Letter Virtual Training Venue Change

Letter Virtual Training Venue Change.


Download File

See More

Urgent- rajyatil 500 science teacher chi 5 vibhagiy bhagat ekek divasachi parishad ayogit karnyababat-

Urgent- rajyatil 500 science teacher chi 5 vibhagiy bhagat ekek divasachi parishad ayogit karnyababat-.


Download File

Punarrachit Abhyaskram Prashikshan Std 6 Urdu Medium School

.


Download File

Punarrachit Abhyaskram Prashikshan Std 6 English Medium School

.


Download File

Movie Andolan-Ek Suruvat Ek Shevat babat

Movie Andolan-Ek Suruvat Ek Shevat babat.


Download File

See More

Atirikt Karmacharyanchi mahiti sadar karane babat

Atirikt Karmacharyanchi mahiti sadar karane babat.


Download File

nmms result 2016-17 nivedan

nmms result 2016-17 nivedan.


Download File

Suplus Letter

Surplus Letter.


Download File

Pralambit Prakarne Format

Pralambit Prakarne Format.


Download File

See More

Vahtuk Vahan Tapasani babat

Vahtuk Vahan Tapasani babat.


Download File

See More

Gunavatta Vadh Nidhi babt

Gunavatta Vadh Nidhi babt.


Download File

See More

Letter Let us Change Picture babat

Letter Let us Change Picture babat.


Download File

See More

D C P S A/C No (pay unit north zone chembur)

D C P S A/C No (pay unit north zone chembur).


Download File

See More

Cashless Arogya Yojana

Cashless Arogya Yojana.


Download File

See More

CCTV Babat

CCTV Babat.


Download File

See More

DCPS BABAT

DCPS BABAT.


Download File

Late Paybill 442 Offline may 2016 (pay unit north zone chembur )

Late Paybill 442 Offline may 2016 (pay unit north zone chembur ).


Download File

See More

MAHARASHTRA SHIKSHAK PATRATA PARIKSHA (MAHATET)2015

MAHARASHTRA SHIKSHAK PATRATA PARIKSHA (MAHATET)2015.


Download File

Atishbaji/Darukam babat Suchana

Atishbaji/Darukam babat Suchana.


Download File

See More

Selection Grade Train.Letter

Selection Grade Train.Letter.


Download File

See More

Selection Grade Train.Yadi

Selection Grade Train.Yadi.


Download File

See More

Sr.Grade Train. Yadi

Sr.Grade Train. Yadi.


Download File

See More

Sr. Grade Training Letter

Sr. Grade Training Letter.


Download File

See More

Std.8 History Lession No.5Change

Std.8 History Lession No.5Change.


Download File

See More

URGENT NOTICE - SANCHMANYATA DURUSTIBABAT

URGENT NOTICE - SANCHMANYATA DURUSTIBABAT.


Download File

Revised School Report Card URC-4

Revised School Report Card URC-4.


Download File

See More

Revised School Report Card URC-3

Revised School Report Card URC-3.


Download File

See More

School Report Card URC-4

School Report Card URC-4.


Download File

See More

School Report Card URC-3

School Report Card URC-3.


Download File

See More

URGENT - SHIBIR dated- 9/5/2016 and 10/5/2016

URGENT - SHIBIR dated- 9/5/2016 and 10/5/2016.


Download File

SANCH MANYATA SHIBIR 2015-16 BABAT

SANCH MANYATA SHIBIR 2015-16 BABAT.


Download File

Training babt Yadi

Navopkrashil Shala Yadi.


Download File

Training Format Bhasha

Training Format Bhasha.


Download File

Training Letter Bhasha

Training Letter Bhasha.


Download File

mss hss a/c details bharnebabat

mss hss a/c details bharnebabat.


Download File

See More

9 vichya vidyarthyanchi 2014-15

9 vichya vidyarthyanchi 2014-15.


Download File

D C P S Naveen khate kramank Milnebabat (pay unit north zone chembur )

D C P S Naveen khate kramank Milnebabat (pay unit north zone chembur ).


Download File

See More

Mahagai Bhattyachi Thakbaki Denyababat (pay unit north zone chembur)

Mahagai Bhattyachi Thakbaki Denyababat (pay unit north zone chembur).


Download File

See More

Total School Grand 15-16 ( pay unit north Zone che)

Total School Grand 15-16 ( pay unit north Zone che).


Download File

See More

Total School Grand 15-16 ( pay unit north Zone chembur )

Total School Grand 15-16 ( pay unit north Zone chembur ).


Download File

See More

samchmanyata 2015-16 - Atirikt karmacharyanchi mahiti

samchmanyata 2015-16 - Atirikt karmacharyanchi mahiti.


Download File

11th Online Admission Meeting

11th Online Admission Meeting.


Download File

See More

21 Divas Vyavsay Vidnya Syallabus Shikshak Pathavinebabat

21 Divas Vyavsay Vidnya Syallabus Shikshak Pathavinebabat.


Download File

See More

Varishtha Vetanshreni Sevantargat Prashikshan babat

Varishtha Vetanshreni Sevantargat Prashikshan babat.


Download File

See More

Bhartiya Bhasha Sanstha Bhasha Prashikshan babat

Bhartiya Bhasha Sanstha Bhasha Prashikshan babat.


Download File

See More

Dirgh Suttya 2016-2017

Dirgh Suttya 2016-2017.


Download File

pay unit north z(late bill submited list 442)7

pay unit north z(late bill submited list 442)7.


Download File

See More

pay unit north z(late bill submited list 442)6

pay unit north z(late bill submited list 442)6.


Download File

See More

pay unit north z(late bill submited list 442)5

pay unit north z(late bill submited list 442)5.


Download File

See More

pay unit north z(late bill submited list 442)4

pay unit north z(late bill submited list 442)4.


Download File

See More

pay unit north z(late bill submited list 442)3

pay unit north z(late bill submited list 442)3.


Download File

See More

pay unit north z(late bill submited list 442)2

pay unit north z(late bill submited list 442)2.


Download File

See More

pay unit north z(late bill submited list 442)

pay unit north z(late bill submited list 442).


Download File

See More

pay unit north z(late bill submited list 3379

pay unit north z(late bill submited list 3379.


Download File

See More

pay unit north z(late bill submit

.

mss.hss bank details bharnebabat

mss.hss bank details bharnebabat.


Download File

See More

About- Vetanetar - 2

About- Vetanetar - 2.


Download File

About- Vetanetar Anudan

About- Vetanetar Anudan.


Download File

DCPS sarcular important ( PAY UNIT NORTH ZONE CHEMBUR )

DCPS sarcular important ( PAY UNIT NORTH ZONE CHEMBUR ).


Download File

See More

Saral Sanstha Registration babat

Saral Sanstha Registration babat.


Download File

See More

About Revised copy - Students Name/sirname/cast /date of birth correction

About Revised copy - Students Name/sirname/cast /date of birth correction.


Download File

pay bill submit night school

pay bill submit night school.


Download File

See More

Night School Online Karane (Pay unit)

Night School Online Karane (Pay unit).


Download File

Bal va Nav chetana

Bal va nav chetana.


Download File

See More

Rasta Suraksha Janiv Jagruiti babat

Rasta Suraksha Janiv Jagruiti babat.


Download File

See More

Letter Change Picture babat

Letter Change Picture babat.


Download File

See More

Fataka Dushparinam babat

Fataka Dushparinam.


Download File

See More

Rashtriya Din Sajara Karnebabat

Rashtriya Din Sajara Karnebabat.


Download File

See More

NEW DCPS EXCEL SHEET 2012-2014

NEW DCPS EXCEL SHEET 2012-2014.


Download File

DCPS Atyant Mahatvache 2

DCPS Atyant Mahatvache 2.


Download File

DCPS Atyant Mahatvache 1

DCPS Atyant Mahatvache 1.


Download File

Sankalit Mulyamapan Format Maths

Sankalit Mulyamapan Format Maths.


Download File

See More

Sankalit Mulyamapan Format Language

Sankalit Mulyamapan Format Language.


Download File

DCPS 2 (Pay unit north zone chembur)

DCPS 2 (Pay unit north zone chembur).


Download File

DCPS 1 (Pay unit north zone chembur)

DCPS 1 (Pay unit north zone chembur).


Download File

See More

DCPS (Pay unit north zone chembur)

DCPS (Pay unit north zone chembur).


Download File

See More

nts exam 08.11.2016 training babat

nts exam 08.11.2016 training babat.


Download File

Vyavsay Margadarsh Padavika Abhyaskram babat

Vyavsay Margadarsh Padavika Abhyaskram babat.


Download File

See More

nts. nmms result 2015-16

nts. nmms result 2015-16.


Download File

See More

IMP - Capitation Fee Act-1988

IMP-Capitation Fee Act-1988.


Download File

Nivadshreni Training babat Letter

Nivadshreni Training babat Letter.


Download File

See More

Nivadshreni Training

Nivadshreni Training.


Download File

See More

Minority Text Book H.S

Minority Text Book H.S..


Download File

See More

Vetanetar Anudan Kharch

Vetanetar Anudan Kharch.


Download File

See More

Shala Velebabt

Shala Velebabt.


Download File

See More

SCHOOL ADRESS

SCHOOL ADRESS.


Download File

ARGENT PT V IT BABAT

ARGENT PT V IT BABAT.


Download File

Approval Camp 14.03.2016 yo 19.03.2016

Approval Camp 14.03.2016 yo 19.03.2016.


Download File

PT

PT.


Download File

pre-matric pending students babat

pre-matric pending students babat.


Download File

See More

PURVANI DEYAK SADAR KARNYABABAT (PAY UNIT)

PURVANI DEYAK SADAR KARNYABABAT (PAY UNIT).


Download File

Sanch Manyata 2014-15 2015-16 Camp 29.02.2016

Sanch Manyata 2014-15 2015-16 Camp 29.02.2016.


Download File

PRAMANAK KRAMANK ( PAY UNIT)

PRAMANAK KRAMANK ( PAY UNIT).


Download File

Professional Tax Babat

Professional Tax Babat.


Download File

See More

Marathi Bhasha Din 27.02.2016

Marathi Bhasha Din 27.02.2016.

HSC SSC EXAM 2016 HELP LINE NO.

HSC SSC EXAM 2016 HELP LINE NO..


Download File

Tantra snehi shikshakanche prashikshan Ayojit Karnya Babat

.

Samata, Samajik Nyay Abhiyan babat

Samata, Samajik Nyay Abhiyan babat.

Pre Matric Scholarship

Pre Matric Scholarship.


Download File

Shikshaketar Karmacharyachi Mahiti

Shikshaketar Karmacharyachi Mahiti.


Download File

piknik

piknik.


Download File

PRE-MATRIC 2012-13, 2013-14

PRE-MATRIC 2012-13, 2013-14.


Download File

See More

Camp 03.02.2016

Camp 03.02.2016.


Download File

v no January 2016 (pay unit)

v no January 2016 (pay unit).


Download File

Shalabahya Mulanche Sarvekshanababat

Shalabahya Mulanche Sarvekshanababat.


Download File

ABOUT D.A. ARREARS (PAY UNIT)

ABOUT D.A. ARREARS (PAY UNIT).


Download File

See More

Hutatma din palanebabat

Hutatma din palanebabat.


Download File

SSA Shala Anudan List

SSA Shala Anudan List.


Download File

SSA Shala Anudan Letter

SSA Shala Anudan Letter.


Download File

SSA-Lek Shikava Abhiyan Anudan

SSA-Lek Shikava Abhiyan Anudan.


Download File

Gunavatta Vadh NIdhibabat

Gunavatta Vadh NIdhibabat.


Download File

Students Name/sirname/cast /date of birth correction camp - 2016

Students Name/sirname/cast /date of birth correction camp - 2016.


Download File

School Bus Dhoranachi Ambalbajavani Honebabat

School Bus Dhoranachi Ambalbajavani Honebabat.


Download File

ABOUT D.A. ARREARS (PAU UNIT)

ABOUT D.A. ARREARS (PAU UNIT).

shbir aayojit karanebabat

shbir aayojit karanebabat.


Download File

IMP - Pada Bharti Bandi

IMP - Pada Bharti Bandi.


Download File

CWSN Baithak

CWSN Baithak.


Download File

Divyang Vidyarthyana Soyi Denyababat GR

Divyang Vidyarthyana Soyi Denyababat GR.


Download File

Balakancha Mofat v Sakticha Adhikar GR

Balakancha Mofat v Sakticha Adhikar GR.


Download File

VETAN DEYAKA BABAT 3

VETAN DEYAKA BABAT 3.


Download File

VETAN DEYAKA BABAT 2

VETAN DEYAKA BABAT 2.


Download File

VETAN DEYAKA BABAT 1

VETAN DEYAKA BABAT 1.


Download File

VETAN DEYAKABABAT PAY UNIT

VETAN DEYAKABABAT PAY UNIT.


Download File

Shaikshnik Gunvatta Vadh

Shaikshnik Gunvatta Vadh.


Download File

Nirdharit Tasikanchya Ambalbajavani babat

Nirdharit Tasikanchya Ambalbajavani babat.


Download File

Govandi Education Trust chya paravanagibabat

Govandi Education Trust chya paravanagibabat.


Download File

HAMI PATRA PAY UNIT

HAMI PATRA PAY UNIT.


Download File

Shaleya Poshan Aahar Notice

Shaleya Poshan Aahar Notice.


Download File

Lek Shikava Abhiyan

Lek Shikava Abhiyan.


Download File

URGENT - Vacant Post Information

URGENT - Vacant Post Information.


Download File

Shaleya Poshan Aahar Vatpababatchi Mahiti

Shaleya Poshan Aahar Vatpababatchi Mahiti.


Download File

Seva Nivrutt honarya karmacharyanchi mahiti

Seva Nivrutt honarya karmacharyanchi mahiti.


Download File

Eye Checkup Camp Letter

Eye Checkup Camp Letter.


Download File

PAY UNIT ARGENT

PAY UNIT ARGENT.


Download File

junior college (pay unit) 3

junior college (pay unit) 3.


Download File

junior college (pay unit) 2

junior college (pay unit) 2.


Download File

junior college (pay unit) 1

junior college (pay unit) 1.


Download File

junior college (pay unit)

junior college (pay unit).


Download File

v no december 2015 (pay unit)

v no december 2015 (pay unit).


Download File

Yog Shibirababat

Yog Shibirababat.


Download File

Pay Unit6

Pay Unit6.


Download File

Pay 4

Pay 4.


Download File

Pay Unit5

Pay Unit5.


Download File

Pay Unit4

Pay Unit4.

Pay Unit3

Pay Unit3.


Download File

Pay Unit2

Pay Unit2.


Download File

Pay Unit

Pay Unit.


Download File

NORTH ZONE PAY UNIT

NORTH ZONE PAY UNIT.

khajgi anudanit madhyamik shalatil shikshak/ shikshaketar karmacharyanchi vetanchi v purvani deykanchi mahiti sadar karne babat(pay unit)

khajgi anudanit madhyamik shalatil shikshak/ shikshaketar karmacharyanchi vetanchi v purvani deykanchi mahiti sadar karne babat (pay unit).


Download File

name change camp 2016

name change camp 2016.


Download File

URGENTNOTICE MAHATET2016 (SUDHARIT)

URGENT NOTICE - MAHATET 2016 (SUDHARIT).


Download File

See More

Urgent - Jr. College Vadhiv Padababatchi Mahiti

.


Download File

MAHA TET EXAM CENTER LIST-DIC. 2015

MAHA TET EXAM CENTER LIST-DIC. 2015.


Download File

pre-matric 2013-14 bank a/c mahiti bharnebabat

pre-matric 2013-14 bank a/c mahiti bharnebabat.


Download File

See More

U-DISE Form 2015-16

.


Download File

ABOUT NMMS EXAM 2015-16

ABOUT NMMS EXAM 2015-16.


Download File

Gunvatta Vadhi babat

Gunvatta Vadhi babat.


Download File

CWSN Palak Prashikshan Dt. 18.12.15 babat

CWSN Palak Prashikshan Dt. 18.12.15 babat.


Download File

Gunavatta Vadh

Gunavatta Vadh.

RMSA Bristish Council Phase III English Teacher Training

.


Download File

DISTRICT LEVEL SCIENCE EXHIBITION -2015-16

DISTRICT LEVEL SCIENCE EXHIBITION -2015-16.


Download File

1 tas Purak Vachan babat

1 tas Purak Vachan babat.

URGENT NOTICE - 10 th KALCHACHANI H.M. SABHA.

URGENT NOTICE - 10 th KALCHACHANI H.M. SABHA..


Download File

442 head biil online/offline delay sallary list ( pay unit north zone)

442 head biil online/offline delay sallary list ( pay unit north zone).


Download File

See More

2013-14 chya sanchmanyate pramane manjur ,karyarat v rikt padancha tapshil (PAY UNIT)

2013-14 chya sanchmanyate pramane manjur ,karyarat v rikt padancha tapshil (PAY UNIT).


Download File

Documents required for Semi English

Documents required for Semi English.


Download File

2014-15 Sanch Manyata (Jr. College)

2014-15 Sanch Manyata (Jr. College).


Download File

Bundunamawali

Shala Bindunamawali.


Download File

Shala Bidunamawali

Shala Bidunamawali.


Download File

RMSA JAGTIK APANG SAPTAH BABAT

RMSA JAGTIK APANG SAPTAH BABAT.


Download File

SSA JAGTIK APANG SAPTAH BABAT

SSA JAGTIK APANG SAPTAH BABAT.

shala mulyankan

shala mulyankan.

PAY UNIT VOUCHER NO. NOV

PAY UNIT VOUCHER NO. NOV.


Download File

PAY UNIT -CHALLAN

PAY UNIT -CHALLAN.


Download File

26 Nov Savidhan din sajara karanebabat

26 Nov Savidhan din sajara karanebabat.


Download File

CBSE ICSE IB IGCSE CIE School

CBSE ICSE IB IGCSE CIE School.


Download File

PAY UNIT- NOV.2015 CHE VETAN DEYAK SADAR KARNEBABAT

PAY UNIT- NOV.2015 CHE VETAN DEYAK SADAR KARNEBABAT.


Download File

URGENT - JR. COLLEGE MULYANKAN PRAPATRA - A

URGENT - JR. COLLEGE MULYANKAN PRAPATRA - A.


Download File

URGENT - JR. COLLEGE MULYANKAN PRAPATRA A

URGENT - JR. COLLEGE MULYANKAN- PRAPATRA A.


Download File

URGENT - JR. COLLEGE MULYANKAN

URGENT - JR. COLLEGE MULYANKAN.


Download File

PAY UNIT VOUCHER NO.

VOUCHER NO-3379, 3361.


Download File

IMP- Semi English Prastav 2016-17 (std. 1st to 8th)

IMP- Semi English Prastav 2016-17 (std. 1st to 8th).


Download File

sahshaliya jilhastariya upakram 2015-16

.


Download File

Aarthik kamjor aslelya vidyarthyana madat milanebabat

Aarthik kamjor aslelya vidyarthyana madat milanebabat.


Download File

About Nts Exam 08.11.2015

About Nts Exam 08.11.2015.


Download File

RMSA Vyavsay shikshan suru karanebabat

RMSA Vyavsay shikshan suru karanebabat.


Download File

Octomber 2015 Voucher No Pay unit

Octomber 2015 Voucher No Pay unit.


Download File

IMP- H.M

IMP- H.M.


Download File

Gunpatrika sakankit karanebabat

Gunpatrika sakankit karanebabat.


Download File

Apang Vidyarthyana denyat anarya vidyarthyana savalatibabat

Apang Vidyarthyana denyat anarya vidyarthyana savalatibabat.


Download File

Vidyarthyana fee mafichi savalat

Vidyarthyana fee mafichi savalat.


Download File

Pragat Shaikshanik Maharashtra Mulymapan Chachani 1

.


Download File

Balkana Sharirik Shiksha ani Tras Denyas Pratibandh

Balkana Sharirik Shiksha ani Tras Denyas Pratibandh.


Download File

Shalabahya Mulanchya servekshanababat

Shalabahya Mulanchya servekshanababat.


Download File

protsahanpar bhatta 2015-16 babat

protsahanpar bhatta 2015-16 babat.


Download File

MAHATET - 2015

MAHATET - 2015.


Download File

Self Finance School 2016-17 (English Advertisement)

Self Finance School 2016-17 (English Advertisement).


Download File

New Recruitment Form

New Recruitment Form.

Postals And Jingals Spardha Aayojit Karanebabat

Postals And Jingals Spardha Aayojit Karanebabat.


Download File

Prathmik Shikshakana Nivad shreni Lagu Karanebabat

Prathmik Shikshakana Nivad shreni Lagu Karanebabat.


Download File

ICT Teachers Na Prashikshan Denyababat

ICT Teachers Na Prashikshan Denyababat.


Download File

Shaikshnik Gunvatta Kakshachi Sthapana Karane Babat

Shaikshnik Gunvatta Kakshachi Sthapana Karane Babat.


Download File

ICT Yoganetil Shiskakana Prashikshan Denyababat

ICT Yoganetil Shiskakana Prashikshan Denyababat.


Download File

Self Finance School 2016-17

Self Finance School 2016-17.


Download File

Shibir Dakhale Babat

Shibir Dakhale Babat.


Download File

15 Oct 2015 Prerana Dina Nimmitt

15 Oct 2015 Prerana Dina Nimmitt.


Download File

School Bus Niyamavali

School Bus Niyamavali.


Download File

Daptarche Oze kami karavayachya upay yojana

Daptarche Oze kami karavayachya upay yojana.


Download File

Daptarache Oze Kami karavayachya Upay yogana

Daptarache Oze Kami karavayachya Upay yogana.


Download File

School Student- Teacher Database Saral Sanganak Pranalibabat

School Student- Teacher Database Saral Sanganak Pranalibabat.


Download File

Online Sanch Manyata Camp (Jr. College)

Online Sanch Manyata Camp (Jr. College).


Download File

Balashri Nivad Pheri

Balashri Nivad Pheri.


Download File

pri-matric 2015-16 offline namuna

pri-matric 2015-16 offline namuna.


Download File

Pramanak kramank v dinankababat

Pramanak kramank v dinankababat.


Download File

Green Olimpiyad babat

Green Olimpiyad babat.


Download File

pri-matic 2015-16 offline namuna

pri-matic 2015-16 offline namuna.

pri-matric 2015-16 offline form

pri-matric 2015-16 offline form.


Download File

vruksharopanachi yojana rabavine babat

vruksharopanachi yojana rabavine babat.


Download File

Prathamopchar sanch basvanibabat

Prathamopchar sanch basvanibabat.


Download File

Vidnyan Manch Pariksha 2015

Vidnyan Manch Pariksha 2015.


Download File

vidnyan manch purva pariksha 2015 che aayoganababat

vidnyan manch purva pariksha 2015 che aayoganababat.


Download File

Shalana Sutyanchya Niyoganababat

Shalana Sutyanchya Niyoganababat.


Download File

fee mafichi savalat antargat vividh yoganasathi shala v kanishtha mahavidyalakadun prastav magavane babat

fee mafichi savalat antargat vividh yoganasathi shala v kanishtha mahavidyalakadun prastav magavane babat.


Download File

pri-matric offline form 2015-16

pri-matric offline form 2015-16.


Download File

See More

District Level Kalamohatsav Teachers Adesh

District Level Kalamohatsav Teachers Adesh.


Download File

Union Bankechya karyashales upsthit rahanyababat

Union Bankechya karyashales upsthit rahanyababat.


Download File

Prashikshan vargache aayogan

Prashikshan vargache aayogan.


Download File

Payabhut Chachni Student Respons sheet

Payabhut Chachni Student Respons sheet.


Download File

Payabhut Chachni Guidlines Urdu Mediun

Payabhut Chachni Guidlines Urdu Mediun.


Download File

Payabhut Chachni Guidlines English Medium

Payabhut Chachni Guidlines English Medium.


Download File

payabhut chachni Guaidlines Marathi Madhyam

payabhut chachni Guaidlines Marathi Madhyam.


Download File

District Level Kala Mohatsav

District Level Kala Mohatsav.


Download File

Paybhut Chachni Gudlines 5th to 8th Std. Marathi Medium

.

2015 chya madhyamik vidyarthyachya gunpadtalani sandharbhat

2015 chya madhyamik vidyarthyachya gunpadtalani sandharbhat.


Download File

Payabhut Chachni Letter

.

HM meeting S.S.C.Bord exam 2016

.

Sanch Manyta 2014-15 vetan deyak

.


Download File

HM Meeting SSC Board Exam 2016

HM Meeting SSC Board Exam 2016.

Pre-Matric offline form 2015-16

Pre-Matric offline form 2015-16.

See More

Tambakhu janya padarthachya vaparavaril nirbandh

Tambakhu janya padarthachya vaparavaril nirbandh.


Download File

vidyarthyana denyat anarya Tab Baddal

vidyarthyana denyat anarya Tab Baddal.


Download File

Aantarashtriya Shastriy Gayan Spardha 2015

Aantarashtriya Shastriy Gayan Spardha 2015.


Download File

Selection Grade Training For Secondary Teachers

Selection Grade Training For Secondary Teachers.


Download File

vetanababat ( pay unit )

vetanababat ( pay unit ).


Download File

See More

Vetanbabat ( PayUnit )

Vetanbabat ( PayUnit ).

See More

pre-matric 2015-16 babat

pre-matric 2015-16 babat.


Download File

See More

5 september shikshan din sajra karnebabat

5 september shikshan din sajra karnebabat.


Download File

Shikshak Din Sajara Karane Babat

Shikshak Din Sajara Karane Babat.

Daptar Dirangai Kayadya Antargat Karvai Honebabat

Daptar Dirangai Kayadya Antargat Karvai Honebabat.


Download File

5 th Sep. Ma.Pantpradhan yancha vidyarthnyashi sanwad.

5 th Sep. Ma.Pantpradhan yancha vidyarthnyashi sanwad..

5 th Sep. Ma.Pantpradhan yancha vidyarthnyashi sanwad

5 th Sep. Ma.Pantpradhan yancha vidyarthnyashi sanwad..

Mukhyadyapak Sahvichar Sabha

Mukhyadyapak Sahvichar Sabha.


Download File

Prasuti Raje Babat

Prasuti Raje Babat.


Download File

Shalechi database mahiti bharanebabat

Shalechi database mahiti bharanebabat.


Download File

See More

Shalarth online vetan (pay unit)

Shalarth online vetan (pay unit).


Download File

See More

voucher no. august 2015

voucher no. august 2015.


Download File

Sprdha Letter

Sprdha Letter.

See More

RTE Admission

RTE Admission.

Pragat Maharashtra

Pragat Maharashtra.


Download File

Inspire award

Inspire award.


Download File

IED mojamap shibir alimco

IED mojamap shibir alimco.


Download File

HIGHER SECONDARY ENVIRONMENTAL EVALUATION - 2015-16

HIGHER SECONDARY ENVIRONMENTAL EVALUATION - 2015-16.


Download File

PRAGAT SHAIKSHANIK MAHARASHTRA GR DATED- 22.6.2015

PRAGAT SHAIKSHANIK MAHARASHTRA GR DATED- 22.6.2015.


Download File

PRIMARY TEACHER SELECTION GRADE TRAINING 2015-16

PRIMARY TEACHER SELECTION GRADE TRAINING 2015-16.


Download File

Gunvta wadh

Gunvta wadh.


Download File

Digital Format

Digital Format.


Download File

pragat shaikshanik maharashtra

pragat shaikshanik maharashtra.


Download File

date-5.sep 2015 bharatache mananiy pantapradhan yancha shaley vidyarthyanshi susanvad

date-5.sep 2015 bharatache mananiy pantapradhan yancha shaley vidyarthyanshi susanvad.


Download File

NTS NMMS EXAM 2015-16 BABAT

NTS NMMS EXAM 2015-16 BABAT.

pri-matric 2014-15 bank details

pri-matric 2014-15 bank details.

NTS NMMS EXAM 2015-16 ABOUT

NTS NMMS EXAM 2015-16 ABOUT.

See More

15.08.2015 vruksharopan yajnebabat

15.08.2015 vruksharopan yajnebabat.


Download File

PRI-MATRIC ABOUT

PRI-MATRIC ABOUT.


Download File

See More

DCPS SUBSCRIPTION DETAILS EXCEL SHEET

.


Download File

DCPS SUBSCRIPTION DETAILS

.


Download File

pay unit - challan padatalani

pay unit - challan padatalani.


Download File

Highr Education Index no

Highr Education Index no.


Download File

Center School Note

Center School Note.


Download File

See More

Mahiti Adhikar

Mahiti Adhikar.


Download File

Balchitra sprdha

Balchitra sprdha.


Download File

See More

NTS,NMMS,RIMC EXAMS ABOUT...

NTS,NMMS,RIMC EXAMS ABOUT....


Download File

mss hss exam babat

mss hss exam babat.


Download File

See More

Pay Unit - Voucher No.

Pay Unit - Voucher No..


Download File

Urdu Medium Training

Urdu Medium Training.

See More

NTS.NMMS BABAT

NTS.NMMS BABAT.


Download File

ICT YOJANA AMBALBAJAWANIBABAT

ICT YOJANA AMBALBAJAWANIBABAT.


Download File

CCRT Trainning

CCRT Trainning.


Download File

Pri-Matric scholarship 2014-15 babat

Pri-Matric scholarship 2014-15 babat.


Download File

See More

MSS/HSS RESULT 2015

MSS/HSS RESULT 2015.


Download File

Sr. Gared Training

Sr. Gared Training.


Download File

CAMP 2015-16 -STUDENTS NAME / CAST / DATE OF BIRTH / SIRNAME

CAMP 2015-16 -STUDENTS NAME / CAST / DATE OF BIRTH / SIRNAME.


Download File

11 Online Format

11 Online Format.


Download File

See More

RASHTRIYA BAL VIDNYAN PARISHAD - 2015 MADHYE SAHBHAG GHENYABABAT ANI TYAANTARGAT SHIKSHAK PARIKSHAN KARYASHALECHE AAYOJAN KARNYANBABAT

RASHTRIYA BAL VIDNYAN PARISHAD - 2015 MADHYE SAHBHAG GHENYABABAT ANI TYAANTARGAT SHIKSHAK PARIKSHAN KARYASHALECHE AAYOJAN KARNYANBABAT.


Download File

11th pravesh prakiya 2015-16

11th pravesh prakiya 2015-16.


Download File

12th Divesion

12th Divesion.


Download File

Feb March 2016 Subjcet

Feb March 2016 Subjcet.


Download File

9th 17 No. Form

9th 17 No. Form.


Download File

NIYAMIT CHANDVARGABABAT

NIYAMIT CHANDVARGANBABAT.


Download File

VISHWASHANTI SATHI 2 MIN PRARTHANAV KARNEBABAT

VISHWASHANTI SATHI 2 MIN PRARTHANAV KARNEBABAT.


Download File

ECO ENERGY CLUB STHAPAN KARNEBABAT

ECO ENERGY CLUB STHAPAN KARNEBABAT.


Download File

july-august 2015 S.S.C.pariksha avedanpatrababat

july-august 2015 S.S.C.pariksha avedanpatrababat.


Download File

UDISE No Update (Urgant PAY UNIT)

UDISE No Update (Urgant PAY UNIT).


Download File

See More

UDISE No Update (Urgant PAY UNIT)

UDISE No Update (Urgant PAY UNIT).


Download File

See More

Nivad Shreni va Varishtha Shreni Prashikshan May-2015 Mulyamapan

Nivad Shreni va Varishtha Shreni Prashikshan May-2015 Mulyamapan.


Download File

Jadutona letter

Jadutona letter.


Download File

Free Tax Transport

Free Tax Transport.


Download File

See More

URGENT - Anudanas patra ghoshit kelelya shlalantil vidyarthyanche AADHAR CARD ani shlalanche U-DISE NUMBER sadar karnebabat

URGENT - Anudanas patra ghoshit kelelya shlalantil vidyarthyanche AADHAR CARD ani shlalanche U-DISE NUMBER sadar karnebabat.


Download File

pri-matric 2015-16

Pri Matric 2015-16 karyvhibabad.


Download File

See More

Pre-matric 2014-15

Pre-matric 2014-15.


Download File

Parsar abhyas 5std

Parsar abhyas 5std.


Download File

See More

TRAINING OF SCHOOL DATABASE APPLICATION

TRAINING OF SCHOOL DATABASE APPLICATION.


Download File

National Science Congress-2015

National Science Congress-2015.


Download File

shalarth online pay bill problim (pay unit)

shalarth online pay bill problim (pay unit).


Download File

See More

Vidnyan

Vidnyan melava.


Download File

See More

4 Jully 2015 Roji shikshkanna Roje sodnaysathi sut denebabat

4 Jully 2015 Roji shikshkanna Roje sodnaysathi sut denebabat.


Download File

Form Sarve

Form Sarve.


Download File

See More

URGENT - ONLINE PROVIDENT FUND ACCOUNT COMPLETE 2013-14 PF A/C

URGENT - ONLINE PROVIDENT FUND ACCOUNT COMPLETE 2013-14 PF A/C.


Download File

sarve form

out of student sarve form.


Download File

See More

CWSN Child Letter

CWSN Child Letter.


Download File

See More

survey of school dropped students on dated 4 th July 2015

survey of school dropped students on dated 4 th July 2015.


Download File

( Pay unit ) salary pay bill

( Pay unit ) salary pay bill.


Download File

See More

( PAY UNIT ) VOCHER No JUNE

( PAY UNIT ) VOCHER No JUNE.


Download File

See More

Training Letter Urdu Medium

Change Training Letter Urdu Medium.


Download File

See More

P T cutting (Pay unit)

P T cutting (Pay unit).


Download File

See More

H. M. Metting 2015-16

All School North Zone Mumbai H. M. Metting 2015-16 Letter.


Download File

See More

PAY UNIT- june - 2015 voucher no. HEAD-3361/3379

PAY UNIT- june - 2015 voucher no. HEAD-3361/3379.


Download File

Urgent - ICSE, CBSC, IB, IGCSE

Urgent - ICSE, CBSC, IB, IGCSE.


Download File

See More

ABOUT -- NMMS RESULT-2014-15

ABOUT -- NMMS RESULT-2014-15.


Download File

Training 5std Letter

Training 5std Letter.


Download File

Reminder letter Pay unit Informaction year 2012-13 ,2013-14, 2014-15, receved salary teachin

Reminder letter Pay unit Informaction year 2012-13 ,2013-14, 2014-15, receved salary teachin.


Download File

See More

urgent PAY UNIT) Information of year 2012-13 ,2013-14, 2014-15, receved salary teaching Reminder

2013-14, 2014-15, receved salary teaching Reminder.

See More

Yoga Training Letter

Yoga Training Letter.


Download File

See More

Shaley Poshan Aahar

Shaley Poshan Aahar.


Download File

URGENT - SHIKSHAN SEVAK INFORMATION 2012 TO 2015

URGENT - SHIKSHAN SEVAK INFORMATION 2012 TO 2015.


Download File

( urgent PAY UNIT) Information of year 2012-13 ,2013-14, 2014-15, receved salary teaching

( urgent PAY UNIT) Information of year 2012-13 ,2013-14, 2014-15, received salary teaching.


Download File

See More

VARISHTHA VETANSHRENI (KALASHIKSHAKASAH) PRASHIKSHAN MAY-2015 GRUHKARYA ANI PRAKALP SADAR KARNYAS MUDATVADH

VARISHTHA VETANSHRENI (KALASHIKSHAKASAH) PRASHIKSHAN MAY-2015 GRUHKARYA ANI PRAKALP SADAR KARNYAS MUDATVADH.


Download File

HSS RESULT MARCH 2015 BABAT

HSS RESULT MARCH 2015 BABAT.


Download File

Personal Approval Copy Submission (Pay Unit)

Personal Approval Copy Submission (Pay Unit).


Download File

See More

URJENT NOTICE - SELF FINANCE TRUTI PURTATA KARANEBABAT

URJENT NOTICE - SELF FINANCE TRUTI PURTATA KARANEBABAT.


Download File

SHALA PRAVESHOTSAVACHE AAYOJAN KARANEBABAT

SHALA PRAVESHOTSAVACHE AAYOJAN KARANEBABAT.


Download File

free ship 2015 cheque vitranababat

.

Girls

.


Download File

P.F. Retirement Cheque List

P.F. Retirement Cheque List.


Download File

URGENT NOTICE-SANSTHECHI MAHITI BHARNYABABAT

URGENT NOTICE - SANSTHECHI MAHITI BHARNYABABAT.


Download File

SHALANMADHYE AAROGYADAYI VATAVARAN RAKHNYACHYA DRUSHTINE UPAY YOJANA KARNYABABAT

SHALANMADHYE AAROGYADAYI VATAVARAN RAKHNYACHYA DRUSHTINE UPAY YOJANA KARNYABABAT.


Download File

KENDRIY AAROGYA MANTRALAYACHYA *INDRADHANUSHYA* YA KARYAKRAMABABAT

KENDRIY AAROGYA MANTRALAYACHYA *INDRADHANUSHYA* YA KARYAKRAMABABAT.


Download File

ABOUT FIRST INTERNATIONAL DAY OF YOGA - 21 JUNE 2015

ABOUT FIRST INTERNATIONAL DAY OF YOGA - 21 JUNE 2015.


Download File

URGENT - shikshan sevak information

URGENT - shikshan sevak information.


Download File

shalarth pari patrik rewrisc(bank details) pay unit

shalarth pari patrik rewrisc(bank details) pay unit.


Download File

MSS/HSS 2015 GUNPADTALNI BABAT

.


Download File

month june2015 regular salary /supplenentry bill/medical bill

month june2015 regular salary /supplenentry bill/medical bill.


Download File

100 % TA babat ( Pay Unit )

100 % TA babat ( Pay Unit ).


Download File

100% TA BAbat

100% TA BAbat.


Download File

100 % TA babat ( Pay unit )

100 % TA babat ( Pay unit ).


Download File

180 days leave matterity

180 days leave matterity.


Download File

vocher no 2015 may re wise

vocher no 2015 may re wise.


Download File

Online Admission to FYJC Classes 2015-16

Online Admission to FYJC Classes 2015-16.


Download File

vidhyarthi vikas va suraksha vishayak pathyakram

vidhyarthi vikas va suraksha vishayak pathyakram.


Download File

RASHTRIYA/RAJYA PURASKAR PRAPT SHIKSHAKANNA 2 VETAN VADHI BABATACHI MAHITI

RASHTRIYA/RAJYA PURASKAR PRAPT SHIKSHAKANNA 2 VETAN VADHI BABATACHI MAHITI.


Download File

SHALARTH PARIPATRAK (BANK DETAILS)

.


Download File

YOG DIN KARYASHALA 1 JUNE 2015

YOG DIN KARYASHALA 1 JUNE 2015.


Download File

LACHLUCHPAT PRATIBANDH DHORAN

LACHECHA SAPALA / APSAMPADBABAT LACHLUCHPAT PRATIBANDHAK ADHINIYAM 1988 ANTARGAT DHAKAL GUNHYATIL AAROPI LOKSEVAKANBABATACHI MAHITI DENEBABAT.


Download File

NOC pramanpatra denyasandarbhat dhoran

cbse/icse/ib/igcse/cie ya abhyaskramashi sanlagnit shalanna noc denyasandharbhat dhoran.


Download File

shalevar dahashadvadi halla zhalyas vaparaychya pramanit karyapaddhati

shalevar dahashadvadi halla zhalyas vaparaychya pramanit karyapaddhati.


Download File

shala sodalyacha dakhala vihit mudatit denebabat

shala sodalyacha dakhala vihit mudatit denebabat.


Download File

Sanch Manyta Approvel

Sanch Manyta Approvel.


Download File

Aadhar Card Abhiyan

Aadhar Card Abhiyan.


Download File

URGENT NOTICE - Shaley ganvesh ani etar shaikshanik sahitya tharavik dukanatun athva shaletun kharedi kekyachi sakti na karnebabat

.


Download File

Aadhar Payment

Aadhar Payment.


Download File

Voucher No.APril-2015

Voucher No.APril-2015.


Download File

Vpasana Letter

Vpasana Letter.


Download File

Holyday Letter

Holyday Letter.


Download File

Vasantik Sanskruti

Vasantik Sanskruti.


Download File

MSS

MSS.


Download File

5std T Training Adesh

5std T Training Adesh.


Download File

Aadhar SEEDED NMMS

Aadhar SEEDED NMMS.


Download File

RTI FOR NIGHT SCHOOL

.


Download File

Vpashana Letter

Vpashana Letter.

Minoraty cer. Letter

Minoraty cer. Letter.


Download File

TRAINING 2015_5

TRAINING 2015_5.


Download File

TRAINING 2015 18

TRAINING 2015 18.


Download File

Vetnetar Anudan

Vetnetar Anudan.


Download File

Penstion Case Format

Penstion Case Format.


Download File

URGENT MEETING H M

.


Download File

NEW PENSION FORM

.

UNHALI CHHAND SHIBIR

.


Download File

VOUCHER NUMBER AND DATE

.


Download File

VIPASHYANA TRAINING

.


Download File

All H. M. Court Case 9026

All H. M. Court Case 9026.


Download File

Vetanetar Grand Letter

Vetanetar Grand Letter.


Download File

Bank Account Close

Bank Account Close.


Download File

Election Duty Letter

Election Duty Letter.


Download File

Shulk Rule 2011 Letter

Shulk Rule 2011 Letter.


Download File

Tambhkhu Mukat Letter

Tambhkhu Mukat Letter.


Download File

H. M. Metting

H. M. Metting.


Download File

Agnisaman Sptaha

Agnisaman Sptaha.


Download File

Rashtray I M C. Admission

Rashtray I M C. Admission.


Download File

Aiede School Lekhaprkshan

Aiede School Lekhaprkshan.


Download File

Urgant Shalya Poshan Aahar Letter

Urgant Shalya Poshan Aahar Letter.


Download File

Vaidykya Bill

Vaidykya Bill.


Download File

Scholarship Exm

Scholarship Exm.


Download File

DTED Training

DTED Training.


Download File

urgent meeting- D.T.Ed. date-10.3.2015

.


Download File

Letter Scholarship

Letter Scholarship.


Download File

Formt CWSN Student

Formt CWSN Student.


Download File

Urjent Notice- APANG VYAKTINCHYA HAKKABABAT

.


Download File

Approvel Order

Approvel Order.


Download File

February 2015 Vouchar No

February 2015 Vouchar No.


Download File

Marathi Bhsa Din

Marathi Bhsa Din.


Download File

Approvel Reject List

Teacher Approve Reject List.


Download File

11 th online sadasya meeting dt.23.2.2015

urjent notice- 11 th online sadasya meeting dt.23.2.2015.


Download File

Ekach Dhyas Abhiyan

Ekach Dhyas Abhiyan.


Download File

Shalaya Poshan Aahar

Shalaya Poshan Aahar.


Download File

Gunwata Kash Stapna

.


Download File

Cast Veryfication

Cast Certifecate Veryfication.


Download File

Sanskrut Bhasha

Sanskrut Bhasha.


Download File

Exm March 10th

Exm March 10th.


Download File

14 Adhivetion Letter

14 Adhivetion Letter.


Download File

Bank Account Scholarship

Bank Account Scholarship.


Download File

5 Rajya Shikshan Shaitya Samayilan

5 Rajya Shikshan Shaitya Samayilan.


Download File

Mahiticha Adhikar

mahiticha Adhikar.


Download File

Math Training BMC

Math Training BMC.


Download File

Math Training IIT Pawai

Math Training IIT Pawai.


Download File

Urgent - Seniour and Selection Grade Training

.


Download File

Urgent- Respect to National Flag

.


Download File

Urgent – Vacant Post Information (Teaching

.


Download File

Antarshalya Samuha Geet

Antarshalya Samuha Geet.


Download File

Vacant Post Information

Vacant Post Information.


Download File

Shaly Stud. Mofat Shaitya

Shaly Stud. Mofat Shaitya.

surshti pruskar 2015

surshti pruskar 2015.

Shikshan Nokari

Shikshan Nokari.


Download File

Dnyanjoyti Lek Shikwa

Dnyanjoyti Lek Shikwa.


Download File

40 vidnyan prdarshan School List

40 vidnyan prdarshan School List.


Download File

40 Scince Pradarshan

40 Scince Pradarshan.


Download File

Sanch Manyta Jr. Co. Training

Sanch Manyta Jr. Co. Training.


Download File

Invation Granth

Invation Granth.

Rasta Shurksha Abhiyan

Rasta Shurksha Abhiyan.


Download File

sanch manyta link

sanch manyta link.


Download File

Invation Granth M. Card

Invation Granth M. Card.

Rasta suraksha Abhiyan

Rasta suraksha Abhiyan.

7th Scholarship Turti

7th Scholarship Turti.


Download File

Bhartiya Vidnanparshad Lett

Bhartiya Vidnanparshad Lett.


Download File

Rajy Rasta Surksha Abhiyan

Rajy Rasta Surksha Abhiyan.


Download File

Lek Shikwa Abhiyan

Lek Shikwa Abhiyan.


Download File

sanch manyta ppt 2014

sanch manyta ppt 2014.


Download File

Sanch Manyata 2014-15

Sanch Manyata 2014-15.


Download File

Medical bill Truti

Medical bill Truti.


Download File

Dec 2014 Voucher NO.

Dec 2014 Voucher NO..


Download File

Camp Change Letter

Camp Change Letter.


Download File

Medical Calem Letter

Medical Calem Letter.


Download File

SUOTE PIL 57 2011

SUOTE PIL 57 2011.


Download File

Rastrya math din

Rastrya math din.


Download File

Out of children Letter

Out of children Letter.


Download File

Distrct Sicence Pradarsn

Distrct Sicence Pradarsn.


Download File

Rasta Surksha Abhiyan

Rasta Surksha Abhiyan.


Download File

British Counsil Training

British Counsil Training.


Download File

pention letter

pention letter.


Download File

Camp Letter IED

Camp Letter IED.


Download File

Jagtik Apang din

Jagtik Apang din.


Download File

dist Viddnayn prdrshan

dist Viddnayn prdrshan.


Download File

Vetan Approve

Vetan Approve.


Download File

shalarth vetan

shalarth vetan.


Download File

bal swach Abhiyan

bal swach Abhiyan.


Download File

Shashalya Upkram

Shashalya Upkram.


Download File

Freeship Camp

Freeship Camp.


Download File

NOC School

NOC School .


Download File

Shalay Poshan

Shalay Poshan.


Download File

Free Tex Book

Free Tex Book.


Download File

NOC School

NOC School.

14 Nov swachat A

14 Nov swachat A.


Download File

Patpdtalni Letter

Patpdtalni Letter.


Download File

Paybill nov 2014

Paybill nov 2014.


Download File

14 Nov. Baldin

14 Nov. Baldin.


Download File

vidnyan prdarshan 40

vidnyan prdarshan 40.


Download File

school mahiti adhikar

school mahiti adhikar.


Download File

Sardar Patel Jaynti letter

Sardar Patel Jaynti letter.


Download File

Diwali Chand Sibir

Diwali Chand Sibir.


Download File

Swachha Vidyalaya

Swachha Vidyalaya.


Download File

Mrach 2014 SSC Exm

Mrach 2014 SSC Exm.


Download File

Atirkt T

Atirkt T.


Download File

Navopkarm Letter

Navopkarm Letter.


Download File

IIT Math Training T Name

IIT Math Teacher Name Training List.


Download File

Swachha Vidyalaya Abhiyan

Swachha Vidyalaya Abhiyan.


Download File

Swacha Bharat Abiyan Ahawal

Swacha Bharat Abiyan Ahawal.


Download File

Tukdi babad High Secondary

Tukdi babad High Secondary.


Download File

U-DISE Form 2014-15

U-DISE Form.


Download File

Swacha Bharat Abiyan

Swacha Bharat Abiyan letter.


Download File

NIGSE Bank account Letter

NIGSE Bank account Letter.


Download File

Mahila Takrar Niwarn Kaksh

Mahila Takrar Niwarn Kaksh.


Download File

28 spt. Antar Rashtrya Day

28 spt. Antar Rashtrya Day.


Download File

Math Teacher Test

Math Teacher Test.


Download File

Shaly poshan ahar letter

Shaly poshan ahar letter.


Download File

NTS Exm Date Change Letter

NTS Exm Date Change Letter.


Download File

Sha Shalya upkarm niojan

Sha Shalya upkarm niojan.


Download File

Anand chaturthi Sutte

Anand chaturthi Sutte.


Download File

5 september sakti karu naka

5 september sakti karu naka.


Download File

techer din bhasan

techer din bhasan.


Download File

5 september din

5 september din.


Download File

H M Metting

H M.


Download File

IED Training Letter

IED Training Letter.


Download File

principal Metting

Principal.


Download File

school privhan samiti

school privhan samiti.


Download File

5 spt. Teacher Din babad letter

5 spt. Teacher Din babad letter.


Download File

8 sep. Teacher din

8 sep. Teacher din.


Download File

Niwad Shreeni Training

Niwad Shreeni Training.


Download File

SMS Gatway Information

SMS Gatway Information.


Download File

NTS Scholarship Ltter

NTS Scholarship Ltter.


Download File

Am Admi Scholarship yojna

Am Admi Scholarship yojna.


Download File

Principal

Principal.


Download File

IED Madatnis Letter

IED Madatnis Letter.


Download File

Training Niwad Shrine Letter

Training Niwad Shrine Letter.


Download File

IED Shodpatrika

IED Shodpatrika.


Download File

Election Teacher Information.pdf

Election Teacher Information.pdf.


Download File

Nirmal Abhiyan Letter

Nirmal Abhiyan Letter.


Download File

Gaure Ganpati Holy Day Letter.pdf

Gaure Ganpati Holy Day Letter.pdf.


Download File

MSS Student Gunwata List

MSS Student Gunwata List.


Download File

Anushes Information Letter

Anushes Information Letter.


Download File

12 student free education

12 student free education.


Download File

NTS

NTS Fromat 2014-15.


Download File

Pree Matric Bank Update Pending Statas School Wise.pdf

Pree Matric Bank Update Pending Statas School Wise.pdf.


Download File

March 2015 MSS

March 2015 MSS.


Download File

Bal Chitrakala Sprdha ward officer letter

Bal Chitrakala Sprdha ward officer letter.


Download File

IED Sodhapatrika Letter

IED Sodhapatrika Letter.

Bal Chitrakala Sprdha Letter

Bal Chitrakala Sprdha Letter.


Download File

Jivan Shkshan Nidhi Babad

Jivan Shkshan Nidhi Babad.


Download File

BMC School

BMC School.


Download File

Bal Chitrkala Sprdha GR

Bal Chitrkala Sprdha GR.


Download File

sport jilastar metting

sport jilastar metting.


Download File

NTS Student Gun Gawrov List

NTS Student Gun Gawrov List.


Download File

Pree Matric Scholarship Letter

Pree Matric Scholarship Letter.


Download File

purv abhyas karm letter.pdf

purv abhyas karm letter.pdf.


Download File

Scholarship Fromt

Scholarship Fromt.


Download File

CCRT Training Rolo Letter

CCRT Training Rolo Letter.


Download File

All School Bhartiy Sahvidan Prstawana Vachan Letter.pdf

All School Bhartiy Sahvidan Prstawana Vachan Letter.pdf.


Download File

Training Sr grad Teacher Letter H. M. Metting

Training Sr grad Teacher Letter H. M. Metting.


Download File

Taluka leveal School Comppition Meeting.jpg

Taluka leveal School Comppition Meeting.jpg.


Download File

Akhil Bhartiya Vidyarthi Melawa 2014.pdf

Akhil Bhartiya Vidyarthi Melawa 2014.pdf.


Download File

Minorty Notification Jain Community GR Scholarship

Minorty Notification Jain Community GR Scholarship.


Download File

Oct. 2014 10th Std. Exm form Online Training.pdf

Oct. 2014 10th Std. Exm form Online Training.pdf.


Download File

Gandhi Vichar Sanskar pripatrak.pdf

Gandhi Vichar Sanskar pripatrak.pdf.


Download File

Vipchana Training Letter

Vipchana Training Letter.


Download File

IED Camp Letter 2014-15

IED Camp Letter 2014-15.


Download File

Higher Sec. Teacher Sevantrgat Training Letter 04.07.2014

Higher Sec. Teacher Sevantrgat Training Letter 04/07/2014.


Download File

Sudharit Sanch Manyta Metting H. M..pdf

Sudharit Sanch Manyta Metting H. M..pdf.


Download File

School Mapping softwear

School Mapping.


Download File

Office Address

330-550 Quisque diam at ligula,
Etiam dictum lectus quis, 11220
Sed mattis mi at sapien

Phone: 090-010-0990
Email: info@company.com

Office Address

120-360 Cras ac nunc laoreet,
Nulla vitae leo ac dui, 10680
Cras id sem nulla

Phone: 040-060-0460
Email: contact@company.com

Top of Page